0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 7 ก.ค. 2018, 17:31 น. โดย yongonobidee

  ขอตั้งเสาสัญญาณอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์

  yongonobidee

   เรื่อง      ขอตั้งเสากระจายสัญญาณ

   เรียน     เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

    

   เนื่องด้วยบริษัทสุธัมบดี ประกอบกิจการ บ้านพักและโรงแรม ขนาด 60 ท่านบนพื้นที่่โฉนดกว่า 200 ไร่ และตั้งอยู่ในเขตชุมมชน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

   มีความประสงค์จะขอติดตั้งเสาสัญญาณในพื่นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้ารีสอร์ทและพื้นที่โดยรอบ

    

   รบกวนตืดต่อเข้ามา

   ชื่อผู้รับ นายยงชาติ ชมดี

   เขาค้อเฮอร์เบอรีรีสอร์ท

   บริษัท สุธัมบดี จำกัด

   เลขที่ 137 หมู่ที่ 5 ตำบล ทุ่งสมอ อำเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67270

   โทร 056750061-2

   มือถือ 0956269453,0956279453

   เบอร์และอีเมล์ติดต่อ

   0859159453

   yong.khaokhoherbary@gmail.com

    

   ขอเรียนมาเพื่อขอพิจารณา

   ยงชาติ ชมดี