1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 1 ส.ค. 2018, 10:30 น. โดย webmaster

    new11_12 22 ต.ค. 2012, 4:43 น. เปิดเครื่ิองแล้วถามหา Pin  (pin ถูกบล๊อค ป้อนรหัส PUK

      เปิดเครื่ิองแล้วถามหา Pin  (pin ถูกบล๊อค 0644816344