0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 16 ส.ค. 2018, 17:32 น. โดย pazzini333

  MyAis

   เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเอกสารใน แอปฯ MyAis ได้ เพราะว่ายังมีเอกสารถูกจัดส่งไปยังที่อยู่เดิม ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารใหม่

   หมายเลขโทรศัพท์ 0892017977 เลขที่บัตรประชาชน 550

   ที่อยู่เก่า บ้านเลขที่ 26/25, ตึก บจ.ทิสโก้ (มหาชน), ถ. ราษฎร์ยินดี ต. หาดใหญ่, อ. หาดใหญ่, จ. สงขลา 90110

   ที่อยู่ใหม่ กองบิน 56 ฝคช.3 ม.8 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115