0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 28 ส.ค. 2018, 14:06 น. โดย freedoms.pong

  การตัดสัญญาณการใช้โทรศัพท์

   ในกรณีทีมีการชำระค่าบริการ จนเหลือแต่รอบปัจจุบันแล้วนั้น Due การชำระ 10/9/2018

   ซึ่งในรอบปัจจุบัน ยังไม่ถึงกำหนดชำระค่าบริการ ทำไมจึงมี Msg แจ้งตัดสัญญาณอยู่ (แจ้งมาวันที่ 28/8/2018)

    

   รบกวนขอความกระจ่างให้ชัดเจนด้วยครับ ว่าทำไมจึงยังจะมีการตัดสัญญาณ

    

   และ เมื่อเข้าไปเช็คค่าบริการ ควรจะขึ้นว่า ค่าบริการในรอบปัจจุบัน ไม่ควรขึ้นว่า ยอดค้างชำระ

    

   รบกวนแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ มายัง freedoms.267@hotmail.com โดยด่วน