1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 24 ก.ย. 2018, 10:24 น. โดย webmaster

  ชิมถูกล็อกแก้ไข้ให้หน่อยคาบ

  กูหนี้แหละลูกชาวนา

   ขอรหัส PUK  ของเบอ 0986017218 

   896603  1724

   2520 8941 4

   เลขบัตร 14717 00015 52 9