0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 14 เม.ย. 2019, 19:56 น. โดย พระคมกรีเตชวโร

    ขอติดตั้งเสาสัญญาณเอไอเอส บ้านซอยปราจีน ม.11 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาสต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

    พระคมกรีเตชวโร

      อาตมาพระคมกรี  เตชวโร  ผู้ประสานงาน เบอร์มือถือ 08 - 4963 - 6749 ด้วยชาวบ้าน บ้านซอยปราจีน  ม.11 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ประมาณ  200 กว่าคน ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเอไอเอส ในพื้นที่ จึงอยากขอให้ทางเอไอเอสได้ช่วยเร่งดำเนินการติดตั้งเสาสัญญาณ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  สถานที่ใกล้เคียง คือ โรงเรียนสุคิรินเดอะวินเนอร์ พิกัดที่ดินที่จะติดตั้งเสาสัญญาณ X 798866 Y 656420 ค่าโซน 47 N เป็นที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 839 เล่มที่ 9 ก. หน้า 39 เลขที่ดิน 47 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ชื่อผู้ครอบครอง นางสมศรี จันทร์โชติ ที่อยู่ 270 / 1 หมู่ที่ 11 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส หมายเลขมือถือระบบเอไอเอส ที่ใช้ในพื้นที่่บ้านซอยปราจีน 08 - 0710 - 3995, 06 - 1250 - 9827, 09 - 3642 - 9395, 09 - 3594 - 0857, 06 - 3131 - 8792, 08 - 2297 - 2675, 06 - 5390 - 4091, 06 - 1201 - 3681, 06 - 2391 - 6071, 09 - 8678 - 5513, 06 - 2348 - 2838, 06 - 1459 - 9970, 08 - 9597 - 2660, 09 - 8520 - 2880, 09 - 8498 - 3979, 06 - 1242 - 0429, 08 - 9978 - 0751, 09 - 3749 - 9150, 08 - 7292 - 3239, 09 - 3692 - 4785, 09 - 3761 - 3814, 08 - 1905 - 6513, 06 - 3645 - 8010, 08 - 6291 - 4992, 08 - 4855 - 3641, 08 - 2827 - 7148, 09 - 3725 - 2845, 09 - 3750 - 4820, 08 - 7837 - 7059, 08 - 0707 - 7636, 09 - 9006 - 7763, 09 - 8649 - 8134, 08 - 1099 - 0489, 09 - 2495 - 9127 ?ais-community-admin