0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 2 พ.ค. 2019, 22:29 น. โดย ulaiba-ngoh

    ยกเลิกโปรอินเตอร์ฟรีที่ได้จากการเติมเงินสะสม

    ulaiba-ngoh

      เมื่อได้มีการเติมงานแต่ล่ะเดือนครบตามเงื่อนไข ก็จะมีข้อความแสดงว่าเบอร์นี้ได้มีการรับอินเตอร์จากยอดสะสม ซึ่งไม่ใช่จุดประสงค์ ของผู้ใช้บริการ แต่เมื่อได้รับแล้ว อินเตอร์ที่ได้ทำให้โปรอินเตอร์เน็ตที่ใช่งานช้าลง เรื่อยๆ อยากทราบวิธีการยกเลิกอินเตอร์เน็ตดังกล่าวค่ะ