0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 17 ก.ค. 2019, 18:45 น. โดย นายกะล่อน'น

    สมัครสั่งซื่อซิมออนใลน์ไปแต่ต้องใช้บัตรประชาชนแต่บัตรประชาชนไม่ได้อยุ่กับตัวแต่สมัครไปแล้วจะขอยกดลิกสั่งซื่อซิมไปได้ไมหรือมีคำแนนำอะไรได้บ้าง

    นายกะล่อน'น

      สมัครสั่งซื่อซิมออนใลน์ไปแต่ต้องใช้บัตรประชาชนแต่บัตรประชาชนไม่ได้อยุ่กับตัวแต่สมัครไปแล้วจะขอยกดลิกสั่งซื่อซิมไปได้ไมหรือมีคำแนนำอะไรได้บ้าง