0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 16 ส.ค. 2019, 10:10 น. โดย ภาณุพงศ์แอร์บ้าน

    แจ้งพื้นที่ไม่มีสัญณานโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต บริเวณโรงพยาบาลโพธาราม

    ภาณุพงศ์แอร์บ้าน

      บริเวณชั้น1 และ อีกหลายตึกที่อยุ่ชั้นล่างไม่มีสัณญาน จะโทรออกรับสายไม่ได้เลย ช่วยตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยนะคับ