0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 15 ต.ค. 2019, 20:41 น. โดย นิภาพรทำนาสุข

    ค่าบริการรายเดือน

    นิภาพรทำนาสุข

      ค้างชำระค่าบริการรายเดือน 2 รอบบิล คือ เดือน ส.ค. และ ก.ย. ถ้าจะชำระยอดค้างสิ้นเดือนตุลาคมจะถูกตัดเบอร์หรือตััดสัญญาณทิ้งไหมค่ะ