0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 7 พ.ย. 2019, 5:50 น. โดย ธนาวุฒิจุลพันธ์

  แจ้งสัญญาณมือถือ ใช่งานไม่ได้ ?

  ธนาวุฒิจุลพันธ์

   ประสบปัญหานี้มาเป็นเวลายาวนานมาก สันยานมือถือใช่งานไม่ได้

   ทั้งๆห่างจากเสาสันยาน AIS  ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร

   ติดต่องาน คุยกับลูกค้่าไม่ได้เลย.

   อย่าว่าจะใช้ อินเทอร์เน็ต เลย โทรเข้า โทรออกยังไม่ได้เลย ช้วยเข้ามาแก้ไขปัญหาเหนื้อยครับ.

   โดยรอบพื้นที่ ที่ใช่งานไม่ได้ มีบ้าน ประมาณ 11 หลัง

   พิกัด>>>>   . 8.0497310, 99.4977260 .  <<<<<

     โดยรอบช้วยแก้ไขปัญหาด้วยครับ