3 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 28 ธ.ค. 2012, 20:54 น. โดย callcenter

  ร้องเรียนเกี่ยวกับค่าบริการหมายเลขโทรศัพท์ 08-1817-9549

  usatha
   เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับค่าบริการหมายเลขโทรศัพท์ 08-1817-9549      เนื่องด้วย กระผม นาย ธันวา อุสาหะกานนท์ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 1-1005-00302-28-3 ประสงค์ซื้อ iPhone 5 ขนาดบรรจุ 16 GB พร้อมแพคเกจ แบบรายเดือน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากปรากฏยอดค้างชำระค่าบริการแบบรายเดือน ดังต่อไปนี้      ค่าบริการแบบรายเดือน หมายเลขโทรศัพท์ 08-1817-9549 ค่าบริการ 3,321.71 บาท เปิดใช้บริการ  วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ปิดใช้บริการ วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ทั้งนี้      กระผมประสงค์ร้องเรียนพร้อมกับต้องการทราบข้อมูล ดังต่อไปนี้   1. กรอกข้อมูลด้วยตนเองในใบคำขอ/แบบฟอร์มด้วยตนเอง หรือไม่   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงวันที่/ขีดใช้สำหรับและสำเนาถูกต้องด้วยลายเซ็นตนเอง หรือไม่   3. ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการและประจำสาขาใด/จังหวัดอะไร4. หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวใช้บริการจังหวัดใด โทรฯ เข้า/ออกหมายเลขใดบ้างกระผมเป็นลูกค้า AIS หมายเลขโทรศัพท์ 08-5603-0533 แบบเติมเงิน กว่า 6 ปี ฉะนั้น จึงขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบข้อมูล หากไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง กระผมขอความอนุเคราะห์ยกเลิกค่าบริการหมายเลขดังกล่าว      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ   ขอแสดงความนับถือ   นาย ธันวา อุสาหะกานนท์   วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555
    • Re: ร้องเรียนเกี่ยวกับค่าบริการหมายเลขโทรศัพท์ 08-1817-9549
     callcenter
     สวัสดีครับ จากการตรวจสอบหมายเลขการใช้งาน  08181795XX CC พบว่ายังมีการค้างชำระในการจดทะเบียนในนามของคุณ ธันวา อุสาหะกานนท์ ซึ่งในส่วนนี้คุณไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับ หากคุณไม่ได้ทำการจดทะเบียนด้วยตนเอง คุณสามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดี ( ไม่ใช่บันทึกประจำวัน ) หลังจากนั้นสามารถติดต่อ AIS Shop เพื่อให้พนักงานรับเรื่องดำเนินการตรวจสอบต่อไป    ขอบคุณครับ
     • Re: ร้องเรียนเกี่ยวกับค่าบริการหมายเลขโทรศัพท์ 08-1817-9549
      usatha
      เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง   กระผมดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆ ใน บันทึกให้ถ้อยคำ เป็นที่เรียบร้อย ณ AIS Central Plaza Phitsanulok เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2555 โดยมีเจ้าหน้าที่ คุณกัณฐาภรณ์ เตชัย เป็นผู้รับเรื่อง/ผู้ตรวจสอบ ดังนั้นกระผมประสงค์เรียนสอบถามว่า  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยหรือไม่   ขอแสดงความนับถือ ธันวา อุสาหะกานนท์
      • Re: ร้องเรียนเกี่ยวกับค่าบริการหมายเลขโทรศัพท์ 08-1817-9549
       callcenter
       เรียนคุณ usatha ตรวจสอบพบว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรับเรื่องบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วครับ หลังจากส่งเรื่องตรวจสอบ     กรณีพบว่าไม่ได้เป็นผู้ใช้งานจริงและถูกปลอมแปลงเอกสาร จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น     กรณีที่ตรวจสอบและพบว่าเป็นผู้ใช้งาน ต้องขอแจ้งไว้เป็นข้อมูลไว้ว่าบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้บริการตามปกติ และการแจ้งความดังกล่าวจะถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จมีผลด้านกฏหมาย (ถูกดำเนินการคดีตามกฏหมาย)  ไม่ต้องกังวลนะครับ