1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 18 ม.ค. 2013, 12:05 น. โดย callcenter

  เอกสารประกอบการ ซื้อSIM Card ในนามบริษัท

  donchanok
   สอบถามว่าเอกสารประกอบการ ซื้อSIM Card ในนามบริษัทต้องใช้อะไรบ้างคะ
    • Re: เอกสารประกอบการ ซื้อSIM Card ในนามบริษัท
     callcenter
     สวัสดีค่ะ  คุณ donchanok     สำหรับการจดทะเบียนในนามนิติบุคคล คุณ donchanok สามารถเตรียมเอกสารติดต่อ ais shop ดังนี้ค่ะ 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามที่หนังสือรับรองการจดทะเบียนระบุ ซึ่งลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้อง 2. ใบ Application ที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจ  ลงนามผูกพัน พร้อมตราประทับบริษัท โดยลูกค้าต้องระบุข้อมูล     2.1. เลขที่หนังสือรับรองบริษัทฯ     2.2 เลขที่ ภพ.20  หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ทั้ง 2 อย่างมีเลขที่เหมือนกัน) ค่ะ