3 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 11 ก.พ. 2013, 12:52 น. โดย callcenter

    เอไอเอส เปิดมิติใหม่แห่งประสบการณ์บริการเพื่อลูกค้า รับ New Chapter ยุค 3G

    webmaster
      <!--[if gte mso 9]><xml>   <o:OfficeDocumentSettings>    <o:AllowPNG/>   </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>   <w:WordDocument>    <w:View>Normal</w:View>    <w:Zoom>0</w:Zoom>    <w:TrackMoves/>    <w:TrackFormatting/>    <w:PunctuationKerning/>    <w:ValidateAgainstSchemas/>    <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>    <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>    <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>    <w:DoNotPromoteQF/>    <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>    <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>    <w:LidThemeComplexScript>TH</w:LidThemeComplexScript>    <w:Compatibility>     <w:BreakWrappedTables/>     <w:SnapToGridInCell/>     <w:ApplyBreakingRules/>     <w:WrapTextWithPunct/>     <w:UseAsianBreakRules/>     <w:DontGrowAutofit/>     <w:SplitPgBreakAndParaMark/>     <w:EnableOpenTypeKerning/>     <w:DontFlipMirrorIndents/>     <w:OverrideTableStyleHps/>    </w:Compatibility>    <m:mathPr>     <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>     <m:brkBin m:val="before"/>     <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>     <m:smallFrac m:val="off"/>     <m:dispDef/>     <m:lMargin m:val="0"/>     <m:rMargin m:val="0"/>     <m:defJc m:val="centerGroup"/>     <m:wrapIndent m:val="1440"/>     <m:intLim m:val="subSup"/>     <m:naryLim m:val="undOvr"/>    </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"    DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"    LatentStyleCount="267">    <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>   </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style>   /* Style Definitions */   table.MsoNormalTable   {mso-style-name:"Table Normal";   mso-tstyle-rowband-size:0;   mso-tstyle-colband-size:0;   mso-style-noshow:yes;   mso-style-priority:99;   mso-style-parent:"";   mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;   mso-para-margin-top:0cm;   mso-para-margin-right:0cm;   mso-para-margin-bottom:10.0pt;   mso-para-margin-left:0cm;   line-height:115%;   mso-pagination:widow-orphan;   font-size:11.0pt;   font-family:"Calibri","sans-serif";   mso-ascii-font-family:Calibri;   mso-ascii-theme-font:minor-latin;   mso-hansi-font-family:Calibri;   mso-hansi-theme-font:minor-latin;   mso-bidi-language:AR-SA;} </style> <![endif]--> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">เอไอเอส เดินหน้าตอกย้ำมิติใหม่งานบริการลูกค้าครบถ้วน ที่จะมอบประสบการณ์ </ ></strong><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Total Experience <  lang="TH">แบบจัดเต็ม รับ </ >New Chapter <  lang="TH">ทั้งเทคโนโลยี,ช่องทางการส่งมอบบริการ,บุคลากรคุณภาพ,ศูนย์รวมมือถือ 3</ >G <  lang="TH">และสิทธิพิเศษ ที่โดนใจสุดๆ เชื่อ</ >!<  lang="TH"> ตอบโจทย์ลูกค้ายุค 3</ >G <  lang="TH">ได้มากยิ่งกว่า</ ></ ></strong></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">นายฮุย เว็ง ช็อง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า</ ></strong><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> &ldquo;ปี 2556 เป็นช่วงเวลาสำคัญของประเทศที่ก้าวไปอีกขั้นอย่างรวดเร็วและพร้อมรับการแข่งขันจากการเริ่มเปิดบริการเทคโนโลยี <strong>3</strong></ ><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">G</ ></strong><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> อย่างเป็นทางการ จากเหล่าผู้ประกอบการ โดยเราคาดการณ์ว่าปีนี้ อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย</ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- ส่วนธุรกิจบริการแอร์ไทม์ จะเติบโตราว 7% โดยแบ่งเป็น 2% จะเกิดจากการใช้งานด้านเสียง และมากกว่า 60% จะเกิดจากการใช้งานข้อมูล</ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- ส่วนธุรกิจการจำหน่ายเครื่องที่คาดว่าจะเติบโตราว 15% ซึ่งมากกว่า 7 ล้านเครื่องจะมาจากการจำหน่าย </ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Smart Phone< >  </ ></ ><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">และมากกว่า 1 ล้านเครื่องจะมาจาก </ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Smart Device </ ><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ประเภทแท็บเล็ต</ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&rdquo;</ ><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&ldquo;ดังนั้น <strong>&ldquo;คุณภาพ&rdquo;</strong>< > </ >จึงยังคงเป็นกลยุทธ์หลักของเอไอเอส ที่วันนี้นอกเหนือจากการเร่งขยายเครือข่ายคุณภาพ 3</ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">G <  lang="TH">เพื่อให้พร้อมบริการได้อย่างรวดเร็วที่สุดแล้ว การเตรียมรองรับเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในยุค 3</ >G <  lang="TH">เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญสูงสุด เพราะประสบการณ์จากงานบริการทุกๆด้านที่ลูกค้าได้รับจะเป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจ และเป็นดัชนีบ่งบอกความสำเร็จได้อย่างชัดเจนที่สุด&rdquo;</ ></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></strong></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&ldquo;มิติใหม่แห่งประสบการณ์บริการเพื่อลูกค้าเอไอเอส&rdquo;</ ></strong><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> จึงเป็นกลยุทธ์ด้านงานบริการที่ผสมผสานการทำงานจากทุกส่วนขององค์กรเพื่อลูกค้า โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย</ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1.<  lang="TH"> มิติใหม่ของงานบริการด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ</ ></ ></strong><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> อาทิ การนำซอฟต์แวร์เข้ามาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน </ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Data <  lang="TH">ของลูกค้า อันจะนำมาซึ่งการสามารถพัฒนาโปรโมชั่น และบริการอื่นๆ ได้ตรงใจมากยิ่งขึ้น</ ></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2.<  lang="TH"> มิติใหม่ของบุคลากรในฐานะที่ปรึกษา รู้ใจทุกเรื่องมือถือ</ ></ ></strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">< >  </ ><  lang="TH">อาทิ การเริ่มขยายจำนวนดีไวซ์กูรูให้มากขึ้น ทั้งที่ เอไอเอส ช็อป และ ร้านเทเลวิซ</ ></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">3.<  lang="TH"> มิติใหม่ของช่องทางการให้บริการเพื่อประสบการณ์ความสะดวกทุกเรื่อง</ ></ ></strong><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> อาทิ การเตรียมเปิดตัว </ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">AIS Online Call Center</ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">4. <  lang="TH">มิติใหม่ของประสบการณ์จากมือถือและเครือข่าย 3</ >G</ ></strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <  lang="TH">ที่เริ่มเปิดให้ทดลองสัมผัสประสบการณ์ <strong>3</strong></ ><strong>G <  lang="TH">คลื่น 2100 </ >MHz</strong> <  lang="TH">แล้วเป็นครั้งแรก ที่ </ >AIS Flagship Store <  lang="TH">ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด์</ ></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">5.<  lang="TH"> มิติใหม่ของการดูแลลูกค้าเอไอเอสด้วยสิทธิพิเศษ</ ></ ></strong><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> อาทิ การขยายความร่วมมือกับกว่า 1</ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">,<  lang="TH">000 พาร์ทเนอร์ 10</ >,<  lang="TH">000 ร้านค้า รวมถึงการเพิ่มรูปแบบของสิทธิพิเศษให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใหม่ และการพัฒนา </ >Privilege App<  lang="TH"> บน </ >Smart Phone</ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">โดยคุณวิลาสินี พุทธิการันต์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการบริการลูกค้า เอไอเอส กล่าวว่า </ ></strong><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&ldquo;สำหรับผลตอบรับจากโครงการการดูแลลูกค้าภาพรวม ในปี 2555 ที่ผ่านมา พบว่ามีมากกว่า 16 ล้านราย ที่เข้าร่วมโครงการ และใช้สิทธิ์ ถึงกว่า 60 ล้านครั้ง ส่งผลให้ความพึงพอใจโดยรวม </ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">(Overall Customer Satisfaction<  lang="TH">) สูงมากกว่า 80</ >%&rdquo;</ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">นอกจากนี้ยังเน้นถึงรายละเอียดของมิติใหม่ของการดูแลลูกค้าด้วยสิทธิพิเศษว่า &ldquo;สำหรับปีนี้เอไอเอส เริ่มประเดิมกับมิติใหม่ของสิทธิพิเศษ ซึ่งถือเป็น 1 แกน ที่ตอบโจทย์ </ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Lifestyle <  lang="TH">และ </ >Work<  lang="TH"> </ >Style <  lang="TH">ให้แก่ลูกค้า รวมไปถึงทำให้เกิดโอกาสใหม่แก่อุตสาหกรรมอื่นๆอย่างเป็นรูปธรรม โดย ปี 2556 ลูกค้าจะได้สัมผัสกับความพิเศษใน 3 รูปแบบ</ ></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1. AIS Privilege App <  lang="TH">และ </ >AIS Guide and Go</ ></strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <  lang="TH">ที่มอบอำนาจให้คุณเข้าถึงโลกแห่งสิทธิพิเศษมากกว่า 10,000 ร้านค้าใกล้ตัวได้เพียงปลายนิ้วบนสมาร์ทโฟนของคุณ < > </ >โดยทำได้ทั้งค้นหา, แลกรับสิทธิพิเศษได้ง่ายๆทันที (รองรับทั้ง </ >iOS <  lang="TH">และ </ >Android<  lang="TH"> เริ่ม </ >Download <  lang="TH">ได้ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป</ >)</ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2. AIS Dining Cuisine</ ></strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <  lang="TH">มอบประสบการณ์ใหม่ให้คุณลิ้มรสกับ </ >Michelin Star Chef <  lang="TH">ระดับโลก และ </ >AIS Exclusive Day <  lang="TH">ปิดร้านอาหารถูกใจในราคาพิเศษ (ทุกไตรมาส)</ ></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">3. AIS Trip</ ></strong><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> ที่ขยายความพิเศษของโลกแห่งการท่องเที่ยวสู่ลูกค้าเอไอเอส เพื่อแรงบันดาลใจใหม่ๆ ของคุณ โดยร่วมมือกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดประสบการณ์พิเศษ 9 ทริป กับสุดยอด 6 เส้นทาง ตลอดปี 2556</ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">โดยนายฮุย กล่าวในตอนท้ายว่า &ldquo;เราเตรียมงบประมาณไว้กว่า 2,000 ล้านบาท สำหรับใช้ในการพัฒนางานด้านบริการลูกค้า เพื่อให้ตอบรับกับ </ ><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">New Chapter <  lang="TH">จากการมาถึงของ <strong>3</strong></ ><strong>G</strong> <  lang="TH">เพราะตระหนักดีว่า อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม ถือเป็นงานที่มุ่งเน้นเรื่องการให้บริการระบบสื่อสาร< >  </ >ชาวเอไอเอสทุกคนจึงไม่เคยหยุดพัฒนานวัตกรรมด้านงานบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าตลอดไป&rdquo;</ ></ ></p> <div style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml>   <o:OfficeDocumentSettings>    <o:AllowPNG/>   </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>   <w:WordDocument>    <w:View>Normal</w:View>    <w:Zoom>0</w:Zoom>    <w:TrackMoves/>    <w:TrackFormatting/>    <w:PunctuationKerning/>    <w:ValidateAgainstSchemas/>    <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>    <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>    <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>    <w:DoNotPromoteQF/>    <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>    <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>    <w:LidThemeComplexScript>TH</w:LidThemeComplexScript>    <w:Compatibility>     <w:BreakWrappedTables/>     <w:SnapToGridInCell/>     <w:ApplyBreakingRules/>     <w:WrapTextWithPunct/>     <w:UseAsianBreakRules/>     <w:DontGrowAutofit/>     <w:SplitPgBreakAndParaMark/>     <w:EnableOpenTypeKerning/>     <w:DontFlipMirrorIndents/>     <w:OverrideTableStyleHps/>    </w:Compatibility>    <m:mathPr>     <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>     <m:brkBin m:val="before"/>     <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>     <m:smallFrac m:val="off"/>     <m:dispDef/>     <m:lMargin m:val="0"/>     <m:rMargin m:val="0"/>     <m:defJc m:val="centerGroup"/>     <m:wrapIndent m:val="1440"/>     <m:intLim m:val="subSup"/>     <m:naryLim m:val="undOvr"/>    </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"    DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"    LatentStyleCount="267">    <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>    <w:LsdException Locked="fa