1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 6 ก.พ. 2013, 10:59 น. โดย callcenter

    เทพธิดาพยากรณ์ [4-10 กุมภาพันธ์ 2556]

    จิวแป๊ะทง
      <div style="text-align: justify;"><strong>ก่อนตรุษจีน ลองมาเช็คดวงกันหน่อยครับ</strong> <img alt="" src="http://aisclub.ais.co.th/EmoticonWanwan/wan-wan-emoticon-106.gif" />     <!--[if gte mso 9]><xml>   <w:WordDocument>    <w:View>Normal</w:View>    <w:Zoom>0</w:Zoom>    <w:TrackMoves/>    <w:TrackFormatting/>    <w:PunctuationKerning/>    <w:ValidateAgainstSchemas/>    <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>    <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>    <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>    <w:DoNotPromoteQF/>    <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>    <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>    <w:LidThemeComplexScript>TH</w:LidThemeComplexScript>    <w:Compatibility>     <w:BreakWrappedTables/>     <w:SnapToGridInCell/>     <w:ApplyBreakingRules/>     <w:WrapTextWithPunct/>     <w:UseAsianBreakRules/>     <w:DontGrowAutofit/>     <w:SplitPgBreakAndParaMark/>     <w:EnableOpenTypeKerning/>     <w:DontFlipMirrorIndents/>     <w:OverrideTableStyleHps/>    </w:Compatibility>    <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>    <m:mathPr>     <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>     <m:brkBin m:val="before"/>     <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>     <m:smallFrac m:val="off"/>     <m:dispDef/>     <m:lMargin m:val="0"/>     <m:rMargin m:val="0"/>     <m:defJc m:val="centerGroup"/>     <m:wrapIndent m:val="1440"/>     <m:intLim m:val="subSup"/>     <m:naryLim m:val="undOvr"/>    </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"    DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"    LatentStyleCount="267">    <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>   </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style>   /* Style Definitions */   table.MsoNormalTable   {mso-style-name:"Table Normal";   mso-tstyle-rowband-size:0;   mso-tstyle-colband-size:0;   mso-style-noshow:yes;   mso-style-priority:99;   mso-style-parent:"";   mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;   mso-para-margin:0cm;   mso-para-margin-bottom:.0001pt;   mso-pagination:widow-orphan;   font-size:10.0pt;   font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal"><strong><  lang="TH" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">เทพธิดาพยากรณ์ [4-10 กุมภาพันธ์ 2556]</ ></strong></p> <p class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p class="MsoNormal"><strong><  lang="TH" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ราศีเมษ ผู้ที่เกิดระหว่าง </ ></strong><  style="font-size: 10pt; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong>16<  lang="TH"> เม.ย. - </ >15<  lang="TH"> พ.ค.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวเมษในรอบอาทิตย์นี้ มีโชคในเรื่องเงิน เงินเข้าเพียบ การเงินนั้นจะได้ทั้งกล่องทั้งเงิน ค่อนข้างมั่นคง เข้า-ออกผ่านมือได้ดังใจ การติดต่อประสานงานยังเดินหน้า ข้อสัญญาต่างๆ จะมีการต่อรองที่ได้ผลดีกับคุณอยู่มาก จะผ่านอุปสรรคได้หลังจากเหน็ดเหนื่อยตรากตรำในเรื่องงานมามาก งานที่เกี่ยวกับเรื่องไม่เปิดเผย หมิ่นเหม่ต่อกฎหมาย เหล้า ผับ บาร์ อโคจรสถาน จะไปได้ดีติดต่องานในที่แบบนี้ก็จะคึกคักไปได้ และจะมีชื่อเสียงความสำเร็จสูง แต่ยังต้องระวังหุ้นส่วน ผู้ร่วมงานแสบๆ ไว้ด้วย อย่าไว้ใจใครง่ายๆ จะเจอคนหักหลังได้ เกณฑ์นี้ต้องระวังกันไปทั้งปีเลย จะเอาใครมาใกล้ตัวดูไว้ดีๆ ความรักยังสดใส งานการจะชักพาคนมารักใคร่ ได้ร่วมงานกับคนรักกันชอบกัน ทำงานได้ปิ๊งคน แต่คนมีคู่แล้วระวังรักซ้อนด้วย</ >   <strong><  lang="TH">ราศีพฤษภ ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> พ.ค. - </ >15<  lang="TH"> มิ.ย.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวพฤษภในรอบอาทิตย์นี้ มีโอกาสเดินทางไกล ไปต่างประเทศ ไปปฏิบัติภาวนา ดวงยังค่อนข้างก้าวหน้าแจ่มใสอยู่ แต่เรื่องงานนั้นระวังการวิวาท จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงชนิดแตกหักในเรื่องงาน ต้องเข้าไปทำงานพัวพันกับของร้อน ของมีคม สารเคมี คนในเครื่องแบบ คนถืออาวุธ คุณจะลุยเรื่องงานไม่ค่อยยั้งเลย ได้ใช้ความกดดันต่อกันหนักๆ มีโอกาสฟัดกับคนอย่างสูงเลย การเงินยังก้าวหน้าดี มักได้เงินพวกลงทุนอย่างไม่ค่อยเหนื่อยแล้วรายได้ยาว พวกค่าเช่าต่างๆ เงินพวกนี้จะเข้ามามาก มีโชคทางการเงิน ส่วนเรื่องรักถือว่าสุขสำราญดี จะได้เดินทางไกลกับคนรักกันชอบกัน หรือเดินทางแล้วปิ๊งคนอย่างหนัก จะมีชื่อเสียงระยะไกล ผลงานโกอินเตอร์สุดๆ ไปเลย</ >   <strong><  lang="TH">ราศีเมถุน ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> มิ.ย. - </ >15<  lang="TH"> ก.ค.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวมิถุนในรอบอาทิตย์นี้ สิ่งที่ได้มาจะเริ่มทำความไม่สบอารมณ์ให้ อะไรที่ต้องออกหน้า ต้องไปโดดเด่นบนเวที นำเสนอตัวตนอย่างเต็มที่ชักจะอึดอัด ถอยฉากและกลับไปทำงานเบื้องหลังดีกว่าจะถูกโฉลกมากขึ้นระวังขัดแย้งกับคนมีชื่อเสียง ยังมีโอกาสการเดินทางเพื่อไปทัศนศึกษา ดูงาน ปฏิบัติธรรม แต่การเดินทางไกลจะขลุกขลักไม่สะดวก เจอเรื่องน่าหวาดเสียวหรืออุบัติเหตุได้ หรือต้องมีเหตุให้ทะเลาะกับผู้ร่วมทาง เรื่องเงินยังจ่ายออกเพื่อแก้ปัญหา รักษาสุขภาพ จัดการเคลียร์หนี้สินหรือปัญหาเก่าๆ หากจะได้มักเป็นเงินมรดก เงินประกัน การติดต่อประสานงานจะมีความคืบหน้า เจรจาต่อรองใดๆ ให้ติดตามอย่าละเลยแล้วจะไปได้ดังใจ ดีกับการวิจัยค้นคว้าทุ่มเทให้กับเรื่องที่สนใจจะรุดหน้าอย่างเร็ว และสัมพันธ์ได้ดีกับนักวิทยาศาสตร์ คนมีความสามารถทางพลังจิตสูงๆ ส่วนเรื่องรักนั้นยังเงียบๆ คนมีคู่จะมีเหตุให้ห่างไกลห่างเหิน อยู่ใกล้จะทะเลาะหรือแหนงหน่ายกันง่าย</ >   <strong><  lang="TH">ราศีกรกฎ ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> ก.ค. - </ >15<  lang="TH"> ส.ค.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวกรกฎในรอบอาทิตย์นี้ มีโอกาสเดินทางไกล ไปต่างประเทศ ไปปฏิบัติสมาธิภาวนา หรือไปตามแหล่งโบราณสถาน ที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เก่าๆ ที่เคยคุ้น แต่ยังต้องระวังเรื่องคำพูดคำจา มันจะสร้างปัญหา ให้ทะเลาะกับคน หรือไปเชือดเฉือนคนอื่นจนคุณไม่สบายใจซะเอง การนัดหมาย สัญญา เจรจาต่อรอง มักออกขาลบ ไม่ค่อยได้ดังหวัง มักมีเหตุให้เสียเปรียบ หรือต้องเลื่อน คลาดเคลื่อน ต้องแก้ไข ยังไม่ยุติง่ายๆ ระวังเจอคนมาก่อกวนให้ไม่ค่อยสบายใจ มักต้องสัญจร เดินทางเปลี่ยนที่หลับที่นอน เกณฑ์นี้จะอยู่ยาวไปอีกร่วมเดือนการเงินยังไปได้ดี มีเข้า-ออกคล่องมือ จะได้หุ้นส่วนคนชอบพอพาเงิน พาโอกาสทางการเงินมาให้ เป็นช่วงเนื้อหอม มีเสน่ห์มีความก้าวหน้าในเรื่องรักใคร่ คนมาชอบมักจะมาหลงใหลคุณซะด้วย มีคู่แล้วรักชื่นมื่น และจะมีคนมาปิ๊งเอาด้วย</ >   <strong><  lang="TH">ราศีสิงห์ ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> ส.ค. - </ >15<  lang="TH"> ก.ย.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวสิงห์ในรอบอาทิตย์นี้ เรื่องราวต่างๆ มันจะไม่ค่อยได้ดังใจนัก ขอให้ค่อยๆ จัดการไปทีละเรื่อง ความสำเร็จยังช้า มักอยู่ในขั้นเตรียมงาน หรือทำงานชนิดปิดทองหลังพระ หรือต้องเข้าไปแก้ปัญหา ไปสะสางปัญหาที่คาราคาซัง ซึ่งยังไม่เรียบร้อยหรือต้องค่อยๆ จัดการไป การเจรจาต่อรอง ประสานงาน การตกลงนัดหมาย ลงนามในเอกสารยังพอมีโชคอยู่ ยังพอกล่อมคนฟังให้เคลิ้มได้อยู่ แต่ยังต้องระวังเจ็บตัวจากของร้อน ของมีคม การผ่าตัด อุบัติเหตุต่างๆ ให้เจ็บเส้นเอ็น เจ็บฟัน เจ็บกระดูก ในเรื่องเงินถึงเจรจาต่อรองมาได้มาก มีเข้ามาตลอด แต่มันจะมีเหตุให้จ่ายกันมาก มีเหตุให้ต้องควักกระเป๋าเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเยอะ ควักไปไม่ได้คืนซะด้วย เรื่องรักไม่ค่อยราบรื่นนัก มักมีเหตุให้ไกลกัน ถ้าอยู่ใกล้จะทะเลาะ</ >   <strong><  lang="TH">ราศีกันย์ ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> ก.ย. - </ >15<  lang="TH"> ต.ค.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวกันย์ในรอบอาทิตย์นี้ ยังแจ่มใสสุขใจในหลายๆ ด้าน มีคนแวดล้อมสนับสนุนค้ำชู เป็นช่วงเรื่องรักแจ่มแจ๋วเนื้อหอม จะไม่ใช่มีเข้ามาคนเดียวซะล่ะมั้ง คนรักเก่ามาทำให้หวั่นไหว คนไกลคนต่างชาติ หรือพวกใกล้ชิดศาสนาลัทธิต่างๆ มาพาให้สะดุดรัก เรื่องทางทรัพย์สินไปได้คล่อง เงินเก่า ทวงหนี้มีสิทธิมาเข้ากระเป๋า ของหายมีโอกาสได้คืน จะต้องระวังเรื่องทะเลาะกับคน เจรจาประสานงาน ต่อรอง นัดหมาย ทำข้อตกลงสัญญามีโอกาสผิดพลาด โดนเบี้ยวโดนเลื่อนได้ สุขภาพไม่ดี ป่วยง่าย อ่อนล้าอ่อนแรงง่าย งานจะหนักมากๆ ตัวเย็นกว่าปกติ ไปหาน้ำขิง ต้มยำ ของร้อน ของแซ่บมาขม้ำไว้เพิ่มพลังจะได้กำลังดี</ >   <strong><  lang="TH">ราศีตุลย์ ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> ต.ค. - </ >15<  lang="TH"> พ.ย.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวตุลในรอบอาทิตย์นี้ ดวงยังดีอยู่หลายสถาน การเจรจาต่อรองประสานงานต่างๆ จะทำได้ก้าวหน้าคืบหน้า มีความสำเร็จมาเยือนอยู่ แต่คุณจะไม่ได้ใช้ความตรงไปตรงมา จะได้พลิกแพลงแก้ไขปัญหาทำได้ดีซะด้วย อย่าไปมัวเมาอบายมุขเข้าล่ะ หรืออย่าไปเมาเงกอย่างผิดปกตินัก เป็นช่วงลูกหลานบริวารจะเจ็บตัว ถูกตัดถูกเฉือน หรือวิวาทกันง่าย การเงินยังคล่องมือดี ผู้ใหญ่เครือญาติพร้อมช่วยเหลือสนับสนุน ความรักนั้นถือว่าแจ่มใส จะเจอคนแก่อยากกินเด็ก มีโอกาสพาคนรักเข้าบ้าน พบปะเครือญาติ ได้ชวนคนรักไปตามงานโฮมโปรแต่งรถ แต่งบ้านกันแสนสุขใจ ถ้าจะระวังก็คือ อย่าไปเชื่อในสิ่งลี้ลับ เกจิอาจารย์ที่ใช้มนตราต่างๆ จะเจอของเก๊นะจ๊ะได้ง่ายๆ </ >   <strong><  lang="TH">ราศีพิจิก ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> พ.ย. - </ >15<  lang="TH"> ธ.ค.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวพิจิกในรอบอาทิตย์นี้ จะสนุกและทุ่มเทให้กับการงานมากเป็นพิเศษ และเรื่องงานจะสำเร็จโดดเด่นได้ดังหวัง จะได้หุ้นส่วน ผู้ร่วมงานที่ดี เป็นคนมีสติปัญญา หนักแน่นมาช่วยคุณแบ่งเบาปัญหาไปได้มาก มีโชคทางการศึกษา สติปัญญาเฉียบแหลม ก้าวหน้า ได้ครูดี ได้ผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมมาค้ำจุน การประสานงานทางการเงินก้าวหน้า ที่รอข่าวจะได้ดังใจหมาย แต่ต้องเหนื่อยมากหน่อย มีโชคในการติดต่ออิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต ติดต่อต่างชาติ จากที่ไกลๆ จะสำเร็จได้คล่อง จะมีเหตุให้บ้านเรือนอาคาร ที่ดิน ยานพาหนะ ชำรุดเสียหาย ให้มีการซ่อมแซมบูรณะ ผู้ใหญ่เจ็บตัวถูกตัดถูกเฉือน โดนของร้อนของมีคม ระวังทะเลาะกับผู้ใหญ่ คนร่วมบ้าน คนข้างบ้านด้วย การเงินยังคล่องมือดี เพื่อนฝูงพี่น้องเกื้อกูลสนับสนุนในเรื่องเงินทองทรัพย์สินพึ่งพากันได้ ส่วนเรื่องรักยังสำราญใจดี ชื่นบานหวานหอม กัดกันเล็กๆ พอเหน็บให้มันๆ คันๆ แล้วมารักใคร่กันหนักกว่าเดิมเยอะ</ >   <strong><  lang="TH">ราศีธนู ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> ธ.ค. - </ >15<  lang="TH"> ม.ค.</ ></strong></ ></p> <p class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ชาวธนูในรอบอาทิตย์นี้ โอกาสดีทางการเงินถามหา ได้ลาภสมใจ ได้ของถูกใจ อาจเป็นเงินสด หรือของมีค่า ของฝากด้วยเสน่หา เรียกว่าเปิดกล่องออกมา กลิ่นอายความรักอวลกรุ่นละมุนมาให้ซาบซึ้งใจ เรื่องเงินแจ่มแจ๋วคล่องมือ คนรัก หุ้นส่วน คู่ครองพาโชคเรื่องเงินมาให้ สิ่งใดนำเงินมาให้ จะพากล่องมาด้วย ชื่อเสียงความสำเร็จมาพร้อมเงิน ยังต้องระวังเดินทางสั้นขลุกขลัก มีปัญหากับคน หรือขัดแย้งกับเพื่อนกับพี่น้องเถียงกันจั๋งหนับได้ง่าย การงานยังก้าวหน้าดี เจรจาต่อรองประสานงาน ทำข้อตกลงสัญญายังสำเร็จดี ส่วนเรื่องรักแจ่มใส อยู่ช่วยกันนับเงินแช่มชื่น ชีวิตสงบสบาย คุยกันเข้าอกเข้าใจ ถ้าไม่ขยับเรื่องรัก จะมีโชคทางการเงินเข้ามาแทน</ ><  style="font-size: 10pt; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">   <strong><  lang="TH">ราศีมังกร ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> ม.ค. - </ >15<  lang="TH"> ก.พ.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวมังกรในรอบอาทิตย์นี้ จิตใจยังอ่อนไหวในเรื่องความรักอยู่มาก จะมีคนมาปลื้ม มารัก มาชอบ สะกิดสะเกาอยากเป็นกิ๊กเป็นคนพิเศษของคุณ ดูให้ดีๆ ด้วย อย่าใจอ่อนนัก เป็นช่วงจะได้ช่วยเหลือคน มีเมตตาสูง แต่มักเป็นการให้ที่ไม่ก่อผลอะไรนัก ยังถือว่ามีโชคทางด้านการงาน การประสานงาน การคิด การเขียน การกล่อมผู้คน การศึกษา มีผลงานที่น่าปลาบปลื้มใจอย่างยิ่ง เรื่องงานถือว่าดีมั่กๆ อยากเสนออยากทำอะไรลุยได้ ผู้ใหญ่เห็นชอบ มักมีเหตุให้ต้องเดินทางระยะสั้นๆ ไปโน่นมานี่อยู่เรื่อยๆ ไปแล้วจะได้เจรจาประสานงานบางอย่างที่ให้ผลดีกับคุณ จะได้ไอ้พวกเครื่องไฟฟ้า ของร้อน ของมีคม อยากซื้ออาวุธช่วงนี้ล่ะเจ๋งเป้ง เรื่องงานผู้ใหญ่ยังอุปถัมภ์ งานด้านวิชาการ การใช้ความรู้ กฎหมาย การบันเทิง ศิลปะแขนงต่างๆ จะก้าวหน้า เรื่องงานจะทำให้สดชื่นในเรื่องรัก มักมีเรื่องรักคึกคักมากับงาน ดูดีๆ ด้วยล่ะ เพราะมักมีอะไรแอบแฝงมา ไม่ใช่มาด้วยรักใคร่คุณอย่างเดียวหรอก</ >   <strong><  lang="TH">ราศีกุมภ์ ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> ก.พ. - </ >15<  lang="TH"> มี.ค.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวกุมภ์ในรอบอาทิตย์นี้ เป็นช่วงปากคมกริบ จะมีวาจาเชือดเฉือนคนอื่นและจะโดนศอกกลับหนักๆ โดนอัดหนักๆ กลับมา จะเจอคนกวนตีน และจะชนกันง่ายมาก มีโอกาสได้ของฝากจากแดนไกล ได้ของเก่า วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ด้วย ช่วงนี้ต่อรอง ประสานงาน เจรจาทำข้อตกลงต่างๆ จะมีโอกาสที่ดี คนทำงานติดต่อสื่อสารงานเขียน งานเกี่ยวกับภาษาจะสร้างผลงานได้มาก แต่ระวังโทสะแรง จนเกิดทะเลาะวิวาท หรือโดนของร้อน ผ่าตัด บาดเจ็บเลือดตกยางออกอยู่ด้วย จะได้จัดการเรื่องฟันเรื่องกระดูก การงานยังหนัก ต้องเข้าไปชนปัญหา งานนี้ยังไงต้องชนอย่างเลี่ยงไม่ได้ และมักเจอไอ้พวกเล่นเล่ห์ไม่ตรงไปตรงมามาอัดคุณ ขอให้ใช้วิธีการบริสุทธิ์ เป้าหมายบริสุทธิ์ เพราะธรรมะจะคุ้มครอง เทวดาจะรักษาคุณอยู่แล้ว ในเรื่องรักและเรื่องเงินจะฝืด ไม่ค่อยได้ดังใจ เป็นช่วงเตรียมงานใหญ่ ที่ต้องรอผลสำเร็จอยู่ด้วย</ >   <strong><  lang="TH">ราศีมีน ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> มี.ค. - </ >15<  lang="TH"> เม.ย.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวมีนในรอบอาทิตย์นี้ มีเกณฑ์เดินทาง สัญจรไปในที่ต่างๆ เข้ามาด้วย แต่ระวัง ไปทางไหน แล้วกลับไม่ถูก หาที่ต้องการไม่เจอ ยังต้องระวังป่วยไข้ โรคเก่าในตัว ภูมิแพ้ เนื้องอก ริดสีดวงมันจะกำเริบง่าย มีโอกาสได้ไปต่างประเทศ ไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ไปในที่เก่าที่คุ้นเคย คุณจะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จสูง แข่งขันใดๆ มีให้ลุ้น จะมีผลงานปรากฏได้รับคำชื่นชมยกย่อง ต้องระวังค่าใช้จ่ายด้วย เพราะเข้ามือซ้ายจะออกมือขวา ดีตรงที่เครดิตยังไปได้แจ๋ว เจรจาต่อรองประสานงานทำข้อตกลงใดๆ จะไม่ค่อยได้ดังใจ มีการเลื่อน คลาดเคลื่อน ต้องปรับปรุงแก้ไข งานหลักจะไม่ค่อยขยับคืบหน้า จะมีงานมาแทรกให้รีบจัดการปัญหา และจะจัดการให้ผ่านไปได้ ความรักยังอืดๆ ช้าๆ มักมีเหตุให้ไกลกัน หรืออยู่ใกล้แล้ว แหนงหน่ายจนพาลทะเลาะกันได้ ส่วนพวกเริ่มรักเริ่มชอบก็ยังอยู่ช่วงต่อยเก็บคะแนน ซึ่งมีโอกาสก้าวหน้าอยู่ด้วย</ ></ ></p> </div>