1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 13 ก.พ. 2013, 10:59 น. โดย callcenter

    เทพธิดาพยากรณ์ [11-17 กุมภาพันธ์ 2556]

    จิวแป๊ะทง
      <div style="text-align: justify;">ดูดวงตรุษจีนกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์นี้มาดูดวงความรักกันหน่อย <img alt="" src="http://aisclub.ais.co.th/EmoticonWanwan/wan-wan-emoticon-106.gif" /> ขอให้สุขสมอารมณ์หมายกันถ้วนหน้า<img alt="" src="http://aisclub.ais.co.th/Emoticon/6f428754.gif" />     <strong>เทพธิดาพยากรณ์ [11-17 กุมภาพันธ์ 2556]</strong>   <!--[if gte mso 9]><xml>   <w:WordDocument>    <w:View>Normal</w:View>    <w:Zoom>0</w:Zoom>    <w:TrackMoves/>    <w:TrackFormatting/>    <w:PunctuationKerning/>    <w:ValidateAgainstSchemas/>    <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>    <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>    <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>    <w:DoNotPromoteQF/>    <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>    <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>    <w:LidThemeComplexScript>TH</w:LidThemeComplexScript>    <w:Compatibility>     <w:BreakWrappedTables/>     <w:SnapToGridInCell/>     <w:ApplyBreakingRules/>     <w:WrapTextWithPunct/>     <w:UseAsianBreakRules/>     <w:DontGrowAutofit/>     <w:SplitPgBreakAndParaMark/>     <w:EnableOpenTypeKerning/>     <w:DontFlipMirrorIndents/>     <w:OverrideTableStyleHps/>    </w:Compatibility>    <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>    <m:mathPr>     <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>     <m:brkBin m:val="before"/>     <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>     <m:smallFrac m:val="off"/>     <m:dispDef/>     <m:lMargin m:val="0"/>     <m:rMargin m:val="0"/>     <m:defJc m:val="centerGroup"/>     <m:wrapIndent m:val="1440"/>     <m:intLim m:val="subSup"/>     <m:naryLim m:val="undOvr"/>    </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"    DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"    LatentStyleCount="267">    <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>   </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style>   /* Style Definitions */   table.MsoNormalTable   {mso-style-name:"Table Normal";   mso-tstyle-rowband-size:0;   mso-tstyle-colband-size:0;   mso-style-noshow:yes;   mso-style-priority:99;   mso-style-parent:"";   mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;   mso-para-margin:0cm;   mso-para-margin-bottom:.0001pt;   mso-pagination:widow-orphan;   font-size:10.0pt;   font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal"><strong><  lang="TH" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ราศีเมษ ผู้ที่เกิดระหว่าง </ ></strong><  style="font-size: 10pt; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong>16<  lang="TH"> เม.ย. - </ >15<  lang="TH"> พ.ค.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวเมษในรอบอาทิตย์นี้ จะมีพลังสูงในการลุยเรื่องต่างๆ และทำได้อย่างดีซะด้วย จัดการงานค้างได้สำเร็จคืบหน้า เป็นดวงส่งในทุกๆ ด้าน จะปลอดโปร่งขึ้นมาก จะมีชีวิตชีวาขึ้น มีโอกาสดีทางการเงินเข้ามาตลอด เงินเข้าเงินออกคล่องมือพิลึกเลย งานจะไหลมาเทมาพาเงินมาเพียบ และเป็นช่วงที่จะมีผลงานปรากฏ ได้แสดงความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ และความสามารถนั้นก็ทำเงินเข้ามาให้มากด้วย พวกมีอาชีพทำงานทางศิลปะ การออกแบบ การแสดงปรากฏบนเวทีจะเป็นที่ชื่นชมมาก คนทำของสวยๆ งามๆ เสื้อผ้าแพรพรรณสร้างผลงานได้สูง ความรักหวือหวา พบรักพบความชื่นชมจากการงาน ดึงดูดคนให้เข้าใกล้ และได้ใช้เสน่ห์หว่านเสน่ห์ ที่โสดจะคืบหน้าเรื่องรัก และมีโชคดีฟลุ้คๆ ในเรื่องรักเรื่องงานพัวพันกัน ดีทั้งนั้น</ >   <strong><  lang="TH">ราศีพฤษภ ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> พ.ค. - </ >15<  lang="TH"> มิ.ย.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวพฤษภในรอบอาทิตย์นี้ เป็นช่วงที่ดวงทางด้านการงานขึ้นโดดเด่นมาก คุณจะได้รับการโปรโมทยกย่อง มีผลงานแสดงความเห็นประจักษ์ในที่สาธารณะ ได้รับความเชื่อถือสูง ได้รับตำแหน่งได้เลื่อนขั้นตามที่ต้องการ แต่จะมีการต่อสู้ฟาดฟันแตกหัก หรือต้องทำงานท่ามกลางอาวุธ ความร้อน ความรุนแรง คนในเครื่องแบบ การติดต่อประสานงานทุกด้านปลอดโปร่งโล่งตลอด ได้หุ้นส่วนการงานที่ดีเป็นกำลังใจ และช่วยให้งานบรรลุเป้าหมายทุกด้าน การติดต่อทางการเงินสำเร็จทุกประการ จะได้ออร์เดอร์ใหม่ๆ ได้เงินก้อนใหญ่งานนายหน้าตัวแทน ขายตรง การติดต่อต่างประเทศติดต่อระยะไกลไปได้ดี จะมีโอกาสเดินทางไกลด้วย สุขสำราญใจมาก งานคิดเขียน โฆษณาดีหมด ปัญหาจะเกิดเรื่องลูกน้องบริวารวิวาทริษยากันเอง แต่คุณจะแก้ปัญหาได้ ทุกคนยังฟังคุณ เรื่องรักก็ดีเช่นกัน จะพบรักจากการเดินทาง ได้ฮันนีมูนรอบสอง เดินทางกับคนรัก ที่รักอยู่แล้วยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้น</ >   <strong><  lang="TH">ราศีเมถุน ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> มิ.ย. - </ >15<  lang="TH"> ก.ค.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวมิถุนในรอบอาทิตย์นี้ มีโอกาสดีในการเดินทางไกล แต่ระวังจะขลุกขลักเจอข้อขัดแย้ง อีนนี้รวมถึงการติดต่องานระยะไกลด้วย งานที่ดีคือการงานที่เกี่ยวกับต่างชาติ การวิจัยบค้นคว้าสืบสวน รวบรวมเรื่องลึกซึ้งลี้ลับ หรืองานเกี่ยวกับจิตวิญญาณ ศาสนา เรื่องการงานจะเป็นความสำคัญสูงสุดของคุณในช่วงนี้ การติดต่อประสานงานเจรจาต่อรองต่างๆ จะไปได้ดี จะจัดการให้เรียบร้อยได้ สำคัญที่คุณจะแข็งไม่ยอมอะไรง่ายๆ งานนี้อุดมการณ์ ความถูกต้องดีงามต้องนำหน้า แล้วจะพบทางออกที่ดี ที่ป้องกันไม่ให้ความเดือดร้อนวิ่งมาหา การเงินยังตึงมือระวังการใช้จ่าย การเสียทรัพย์จากการซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายต่างๆ ความรักยังไม่ค่อยราบรื่นนัก มีเกณฑ์ห่างไกลกัน หรืออยู่ใกล้ก็จะกระทบกันง่าย</ >   <strong><  lang="TH">ราศีกรกฎ ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> ก.ค. - </ >15<  lang="TH"> ส.ค.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวกรกฎในรอบอาทิตย์นี้ มีโอกาสดีในการเดินทางไกล ไปต่างประเทศ ไปตามวัด สถานที่เก่าๆ ที่ศักดิ์สิทธิ์ น่าเคารพบูชา ในเรื่องการงานจะต้องเข้าไปเจรจาต่อรอง ทำข้อตกลงอะไรใหม่ๆ อยู่ด้วย มีการประสานงาน ทำข้อตกลง เจรจาทำสัญญา นัดหมายบางอย่างที่คุณต้องใจเย็นๆ ค่อยๆ แก้ปัญหาไป จะลุล่วงได้ แต่จะต้องมีเสียอะไรไปด้วย เป็นช่วงไม่ควรริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ เท่าใดนัก มักมีเหตุให้ติดขัดอยู่ การเงินนั้นยังพอมีให้คล่องมือ แต่การเจรจาตกลงใดๆ เรื่องเงินยังช้า เลื่อน คลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามหวัง ยังต้องระวังสุขภาพจะหมดแรงอ่อนล้า เหนื่อยง่ายกว่าปกติ ตัวจะเย็นกว่าปกติด้วย พยายามหาน้ำขิงมากินเพิ่มความร้อนเอาไว้ ส่วนเรื่องรักถือว่าสำราญใจดี ผู้ใหญ่จะมีบทบาทสูงเกี่ยวพันกับเรื่องรักใคร่ของคุณ จะมีเสน่ห์ มีคนมาชอบมาถวิลหา ที่รักกันอยู่จะยิ่งหวานแช่มชื่นมากกว่าเดิม</ >   <strong><  lang="TH">ราศีสิงห์ ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> ส.ค. - </ >15<  lang="TH"> ก.ย.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวสิงห์ในรอบอาทิตย์นี้ เป็นช่วงที่มีผลงานปรากฏ ประสบความสำเร็จสูง จะได้รับการยกย่องโปรโมท แข่งขันใดๆ มาวิน การติดต่อประสานงานต่างๆ ยังปลอดโปร่ง เป็นช่วงฉลาดเฉลียวพร้อมแสดงความคิดเห็นริเริ่มโครงการใหม่ๆ แต่อารมณ์จะร้อนๆ พร้อมลุย พร้อมฟาดฟันปัญหา จะโมโหง่ายกว่าปกติ ปรี๊ดขึ้นเร็วขึ้นง่าย ต้องระวังใจดีๆ ยังมีโอกาสเจ็บตัวจากของร้อน ของมีคม การผ่าตัด ไฟ และระวังในเรื่องคู่ครองคนรักด้วย จะวิวาทบาดทะลุกันง่าย มีโอกาสสูงที่จะเธอแหลมมาฉันแหลมไปกัดกันมันส์พะย่ะค่ะ หรือมิฉะนั้นจะมีเหตุให้ห่างกันไกล การเงินยังตึงมือ ต้องระวังค่าใช้จ่าย ทรัพย์สินเสียหาย เงินเข้าที่หวังที่คาดจะมาเป็นตัวเลขเป็นข้อตกลงซะมากกว่า ที่เป็นเนื้อๆ ให้จับให้ใช้จะยังไม่ค่อยเข้ามาเต็มที่นัก</ >   <strong><  lang="TH">ราศีกันย์ ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> ก.ย. - </ >15<  lang="TH"> ต.ค.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวกันย์ในรอบอาทิตย์นี้ มีโอกาสเดินทางไกล ไปต่างประเทศ ไปตามที่เก่าๆ ไปปฏิบัติภาวนา รุ่งเรืองก้าวหน้า ต้องไปทำอะไรลับๆ ไม่เปิดเผย และยังต้องต่อสู้กับความท้อแท้หม่นหมองในใจอยู่มาก และร่างกายก็อ่อนแอป่วยไข้ง่าย หาน้ำขิงหรือต้มยำร้อนๆ มาซดหน่อยเถอะจะได้กระชุ่มกระชวยขึ้น การเงินยังมักมีโชคฟลุ้คๆ เข้ามา จะได้ในสิ่งที่คิดว่าหลุดมือไปแล้ว หรือได้ของฝากจากต่างชาติ จากที่ไกลๆ ที่ทำให้ปลื้ม การเงินมีผ่านมืออย่างสบายใจสบายอารมณ์ ในเรื่องรักนั้นมีโอกาสได้พบรักกับคนต่างชาติ คนไกล คนเก่าๆ รักเก่าๆ เวียนมาให้สะดุดวาบหวามใจ ที่รักกันอยู่ ความรักขยายตัว พร้อมจะเป็นจริงเป็นจังคบหายาว ช่วงนี้ดีมากในการเริ่มรักเรียนรู้กันและกัน เป็นสุขหวานชื่นมาก แต่อย่าไปทะเลาะกันหรือกัดกับใครคุณจะเสียชื่อเสียหาย แพ้เขาตลอด เป็นช่วงปากเสีย จัดการข้อตกลงสัญญาต่างๆ มักไม่ค่อยเรียบร้อย เลื่อน คลาดเคลื่อนง่าย แข่งขันใดๆ เก็บกระเป๋ากลับบ้านเถอะ โชคไม่ค่อยมี</ >   <strong><  lang="TH">ราศีตุลย์ ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> ต.ค. - </ >15<  lang="TH"> พ.ย.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวตุลในรอบอาทิตย์นี้ จะประสบความสำเร็จสูง มีชื่อเสียงในที่สาธารณะ ได้รับการยกย่องชื่นชม แข่งขันใดๆ มีโอกาสสูง สิ่งเหล่านี้ถ้าคุณไม่ได้รับ จะไปเกิดผลกับลูกหลานบริวารของคุณเอง ในเรื่องเงินยังมีความเคลื่อนไหวทั้งจ่ายหนักๆ และรับมากๆ เข้ามา มีเงินผ่านกระเป๋าได้คล่องลูกหลาน ลูกน้อง บริวารจะช่วยติดต่อประสานงานทางการเงินอย่างได้ผลดีมากๆ เงินคล่องมือดี เรื่องรักนั้นพร้อมจะพาคนรักเข้าบ้าน หอบผ้าหอบผ่อนมาอยู่ด้วยกัน ผู้ใหญ่เป็นใจ ที่เป็นคู่ครองกันอยู่แล้วหวานชื่นมากในเรื่องรักใคร่ คนโสดคนข้างบ้านนั่นแหละจะกระดืบคืบคลานเข้ามาใกล้ หรือผู้ใหญ่จะมาปลื้มมาชอบคุณ ที่มีคู่แล้ว ได้ช่วยกันแต่งบ้านแต่งรถ ไปตามงานโฮมโปร หวานชื่นกันดี </ >   <strong><  lang="TH">ราศีพิจิก ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> พ.ย. - </ >15<  lang="TH"> ธ.ค.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวพิจิกในรอบอาทิตย์นี้ เป็นจังหวะที่จะได้สังสรรค์ในหมู่เครือญาติ เหมาะแก่การปรับปรุงบ้านเรือน ยานพาหนะ มีโอกาสเปลี่ยนรถ ซ่อมรถยานพาหนะต่างๆ ด้วย ระวังทะเลาะกับคนข้างบ้าน หรือคนร่วมบ้านไว้ด้วย หรือมิฉะนั้นญาติผู้ใหญ่จะมีเรื่องเจ็บตัว มีเกณฑ์ทำข้อตกลงสัญญาในเรื่องบ้านเรือน ที่ดิน ยานพาหนะ จะจัดการเรื่องเหล่านี้สำเร็จดี ในเรื่องการเงินยังพอไปได้ เงินเข้าออกคล่องมือ เรื่องการประสานงานติดต่อ เจรจาใดๆ จะได้ดังประสงค์ มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ความนักถือว่าสำราญใจ เพื่อนกัน เพื่อนเก่า หรือคนเก่าคนไกลจะมาทำให้กระชุ่มกระชวยขึ้น ที่มีคู่แล้วจะแจ่มใสสัมพันธ์หวานชื่น การงานนั้นผู้ใหญ่ช่วยเหลือมาก ต้องไปทำงานเกี่ยวข้องกับญาติๆ กับผู้ใหญ่ที่นับถือที่จะให้โอกาสกับคุณมาก</ >   <strong><  lang="TH">ราศีธนู ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> ธ.ค. - </ >15<  lang="TH"> ม.ค.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวธนูในรอบอาทิตย์นี้ โอกาสทางการเงินวิ่งเข้ามาชน มีเกณฑ์ได้ของกำนัลราคาสูง มีคุณค่าทางศิลปะสูง ได้เครื่องประดับ ของสวยงาม เครื่องดนตรีมีค่า ของฝากจากคนรักชอบพอ เรื่องรักเรื่องเสน่หาจะมาพร้อมความมั่งคั่งทางการเงิน คนโสดจะมีคนมาปลื้มมารักและนำของมีค่า นำโอกาสทางการเงินมาให้ เรื่องเงินคล่องมือมาก เงินเข้าอู้ฟู่เลย การงานนั้นจะมีจังหวะดีในการประสานงาน การติดต่อโครงการใหม่ๆ การลงทุนกับเพื่อนจะก้าวหน้าถูกโฉลกอย่างยิ่ง จะได้เดินทางไปมาในระยะสั้นๆ คุณเองก็พร้อมสำหรับงานหนัก และต้องฟาดฟันกันหนักๆ เพื่อแก้ปัญหา จะได้วัตถุมงคล เครื่องราง ของเก่าเข้าบ้านเข้ารถ ได้ร่วมหรือจัดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในรถ หรือได้ต้อนรับเกจิอาจารย์ พระ คนต่างชาติ คนเก่าๆ ของชีวิต ที่เจอกันแล้วสำราญใจมาก</ >   <strong><  lang="TH">ราศีมังกร ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> ม.ค. - </ >15<  lang="TH"> ก.พ.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวมังกรในรอบอาทิตย์นี้ ชีวิตจะรื่นเริงสุขสำราญขึ้นเยอะ เป็นช่วงมีเสน่ห์อย่างสุดๆ มีคนมาปลื้มมาชอบ จะมีเรื่องรักมาให้ชื่นใจ และเป็นช่วงดูดี สวยหล่อกิ๊บเก๋ขึ้นมาก เหมาะแก่การบำรุงคงามงามมาก คนโสดใจจะอ่อนกับการถูกตื๊อ ให้ปลงตัวปลงใจได้ง่าย มีเกณฑ์ได้รับเครื่องไฟฟ้า หรือของร้อนเข้าบ้าน ได้อาวุธ ของมีคม อะไรที่เสียหายจะได้ของอื่นทดแทนการเงินยังพอปลอดโปร่งใจ จ่ายสะบั้นเข้าสะบั้น หาเงินได้คล่องแคล่วสุดๆ การติดต่อเรื่องงานจะก้าวหน้าและนำเงินเข้ามาให้ ทั้งเงินปัจจุบันและเงินในอนาคต ได้ทั้งเงินทั้งกล่อง การติดต่อเจรจาหาเงินจะยอดเยี่ยมมาก เข้ามาเพียบ อยากได้อะไรให้ขอจะได้ เป็นจังหวะที่มีผลงานเป็นที่ชื่นชมทั้งงานทางศิลปะทุกอย่าง งานคิดงานเขียน งานสื่อสารทุกประเภท จะได้รับคำชมเหน็ดเหนื่อยไปเลย และดีกับการเริ่มงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่ เพื่อนเก่าเพื่อนไกลจะมาหา ติดต่อมา จะมีการเดินทางไกลแต่ระยะสั้นๆ ไปมารวดเร็ว</ >   <strong><  lang="TH">ราศีกุมภ์ ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> ก.พ. - </ >15<  lang="TH"> มี.ค.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวกุมภ์ในรอบอาทิตย์นี้ ยังต้องระวังการเจ็บตัวฉับพลัน ระวังอุบัติเหตุ กระดูก เส้นเอ็น ไปทำฟันขูดหินปูนซะจะแก้เคล็ดไปได้ ระวังของร้อน ของมีคม อาวุธต่างๆ ทำให้ร่างกายมีบาดแผลเหวอะหวะได้ ใครที่เป็นไมเกรนปวดหัวโรคจะกำเริบโดยไม่รู้ตัว เป็นจังหวะที่ต้องควบคุมอารมณ์ดีๆ ไม่งั้นอย่างมู้ดดี้เลยล่ะ จะโมโหเกรี้ยวๆ ง่ายมาก แต่ที่ดีคือมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จสูง ได้รับการชื่นชมยกย่อง ติดต่อประสานงานก้าวหน้าดังหวัง แข่งขันใดๆ มีโชค ได้รับการโปรโมท ก้าวหน้าในการงาน และงานจะหนักสุดๆ พร้อมลุยพร้อมสู้ สะสางเรื่องเก่าได้สำเร็จเรียบร้อย การเงินยังจ่ายออกมาก เข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวา แต่จะได้วัตถุมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของเก่า ได้ของฝากจากต่างประเทศ รายได้จากแดนไกลจะไหลเข้ามาหา ความรักนั้นจะไม่ค่อยไยดีเท่าไหร่ มักมีเหตุให้ห่างไกลกัน ต่างคนต่างเก่ง แต่ถ้ากำลังชอบใครหรือชอบกันแบบไม่เปิดเผย นั้นน่ะเดินหน้าดีอยู่ในความเงียบ</ >   <strong><  lang="TH">ราศีมีน ผู้ที่เกิดระหว่าง </ >16<  lang="TH"> มี.ค. - </ >15<  lang="TH"> เม.ย.</ ></strong> <  lang="TH">ชาวมีนในรอบอาทิตย์นี้ มีโอกาสเดินทางไกลไปต่างประเทศ ไปปฏิบัติภาวนาทำสมาธิจะก้าวหน้าเร็วมาก และจะได้ไปในที่เก่าๆ ที่ศักดิ์สิทธิ์ ช่วงนี้สังหรณ์แม่น คาดการณ์แม่นยำ แต่ยังต้องระวังตัวระวังใจในหลายๆ ด้าน เพราะเรื่องไม่ชอบมาพากลจะซ่อนอยู่ในความสงบราบเรียบ เป็นช่วงต้องระวังคำพูดและข้อสัญญาต่างๆ อย่าเชื่อใครง่ายๆ จะโดนหลอก เป็นช่วงพูดดีคนก็จะหาว่าโกหกเอาได้ง่ายๆ ไม่ค่อยได้รับการนับถือ เชื่อถือในสิ่งที่สื่อสารไป หากรู้อะไรที่ไม่เปิดเผย ต้องเก็บงำให้ดี ปากโป้งเป็นเรื่องแน่ การเงินนั้นเกณฑ์ได้และจ่ายหนักพอๆ กัน อย่ามือเติบใจใหญ่ การงานนั้นยังล่าช้ามักค้างไม่เสร็จ ไม่เป็นไปตามข้อตกลง มักมีเหตุให้เลื่อน คลาดเคลื่อน ต้องแก้ไขไม่ค่อยจบง่ายๆ แต่เรื่องรักยังมีโชคเข้ามา สำคัญแต่คุณจะหน่ายๆ ระวังปากเป็นพิษ ไปวีนแตกใส่ทั้งต่อคนทั่วไปและคนรัก ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วย โรคเก่าในตัวจะกำเริบง่าย ภูมิแพ้ เนื้องอก ริดสีดวงจะชักแถวกันถามหา</ ></ ></p> </div>