3 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 15 ก.พ. 2013, 0:34 น. โดย callcenter

    “AIS The StartUp Weekends 2013” ชวนประกวดไอเดียสร้าง Mobile Application รางวัลรวมกว่า 28 ล้านบาท

    webmaster
      <div style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml>   <o:OfficeDocumentSettings>    <o:AllowPNG/>   </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>   <w:WordDocument>    <w:View>Normal</w:View>    <w:Zoom>0</w:Zoom>    <w:TrackMoves/>    <w:TrackFormatting/>    <w:PunctuationKerning/>    <w:ValidateAgainstSchemas/>    <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>    <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>    <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>    <w:DoNotPromoteQF/>    <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>    <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>    <w:LidThemeComplexScript>TH</w:LidThemeComplexScript>    <w:Compatibility>     <w:BreakWrappedTables/>     <w:SnapToGridInCell/>     <w:ApplyBreakingRules/>     <w:WrapTextWithPunct/>     <w:UseAsianBreakRules/>     <w:DontGrowAutofit/>     <w:SplitPgBreakAndParaMark/>     <w:EnableOpenTypeKerning/>     <w:DontFlipMirrorIndents/>     <w:OverrideTableStyleHps/>    </w:Compatibility>    <m:mathPr>     <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>     <m:brkBin m:val="before"/>     <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>     <m:smallFrac m:val="off"/>     <m:dispDef/>     <m:lMargin m:val="0"/>     <m:rMargin m:val="0"/>     <m:defJc m:val="centerGroup"/>     <m:wrapIndent m:val="1440"/>     <m:intLim m:val="subSup"/>     <m:naryLim m:val="undOvr"/>    </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"    DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"    LatentStyleCount="267">    <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>   </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style>   /* Style Definitions */   table.MsoNormalTable   {mso-style-name:"Table Normal";   mso-tstyle-rowband-size:0;   mso-tstyle-colband-size:0;   mso-style-noshow:yes;   mso-style-priority:99;   mso-style-parent:"";   mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;   mso-para-margin:0cm;   mso-para-margin-bottom:.0001pt;   mso-pagination:widow-orphan;   font-size:10.0pt;   font-family:"Calibri","sans-serif";} </style> <![endif]--> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><strong><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">เอไอเอสหนุนนักพัฒนาต่อเนื่อง จัด</ ></strong><strong><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> &ldquo;AIS The StartUp Weekends </ ></strong><strong><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2013</ ></strong><strong><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&rdquo;</ ></strong></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><strong><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ชวนประกวดไอเดียสร้าง</ ></strong><strong><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> Mobile Application </ ></strong><strong><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า</ ></strong><strong><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> 28 </ ></strong><strong><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ล้านบาท</ ></strong><strong><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></ ></strong></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">เอไอเอสเดินหน้าสร้างคอมมูนิตี้กลุ่มนักพัฒนาชาวไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เปิดกิจกรรม </ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&ldquo;<strong>AIS The StartUp Weekends </strong></ ><strong><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2013</ ></strong><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&rdquo; </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ชวนเหล่านักคิด ร่วมประกวดไอเดีย สร้าง</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <strong>Mobile Application</strong> </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">เพื่อพัฒนาออกสู่ตลาดจริง ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเอไอเอสและบริษัทพันธมิตร ทั้งเงินทุนพัฒนา เทคโนโลยี และแผนการตลาด พร้อมโอกาสเข้าร่วม</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> Boot Camp </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">หลักสูตรอบรมทุกแง่มุมของธุรกิจอย่างเข้มข้น ตลอด</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> 3 </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">เดือน รวมมูลค่ารางวัลกว่า 28 ล้านบาท เตรียมจัด</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> Investor Day </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">มอบโอกาสในการพบปะและเสนอผลงานกับนักลงทุนโดยตรง หวังขยายตลาด</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> App </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าเอไอเอสยุค</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <strong>3G</strong></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">นายปรัธนา ลีลพนัง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานผลิตภัณฑ์ และบริการดิจิตอล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">กล่าวว่า "ด้วยเทรนด์ของอุตสาหกรรมการพัฒนา </ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Application </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ที่หลายประเทศต่างพยายามผลักดันให้พลเมืองก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิตอล ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าทุกชาติทุกภาษาได้อย่างไร้ข้อจำกัดประกอบกับ</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> Demand </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ของตลาดผู้ใช้มือถือที่ต้องการใช้งานแอพพลิเคชั่นและคอนเทนต์ในไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไป จะเห็นได้จากสถิติการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นทั่วโลกที่มากกว่า 1.4 พันล้านดาวน์โหลดต่อเดือน ในส่วนของเอไอเอสเอง เราจึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนักพัฒนารุ่นใหม่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผ่านโครงการ</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <strong>AIS The StartUp</strong> </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ซึ่งดำเนินการมากว่า </ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1</ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> ปี และประสบความสำเร็จอย่างมาก มีนักพัฒนาหน้าใหม่ที่มีศักยภาพสูงเข้ามาร่วมโครงการประมาณ 300 ราย และพัฒนา</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> App </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ทยอยออกสู่ตลาดผู้บริโภคแล้ว</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ทั้งนี้ จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับกลุ่ม</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> StartUp </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ทำให้พบว่า วันนี้คนรุ่นใหม่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และความกล้าที่จะเริ่มต้นและลองทำสิ่งใหม่ๆ ดังนั้น กลุ่มคนที่จะก้าวมาสู่ธุรกิจดิจิตอล จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกลุ่มโปรแกรมเมอร์เท่านั้น แต่ยังขยายวงกว้างสู่กลุ่มนักดีไซน์</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">, </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ศิลปิน</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">, </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">นักการตลาด ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">40,000 </ ><  style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">StartUp<  lang="TH"> </ ></ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ในตลาดเมืองไทย เหล่านี้ล้วนมีความสามารถและศักยภาพในการเป็นนักพัฒนา</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> App </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ได้เช่นกัน</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">โดยปี 2013 นี้ โครงการ</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <strong>AIS The StartUp</strong> </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">มีแผนกิจกรรมที่เตรียมไว้สนับสนุนกลุ่มนักพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ได้แก่</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">-</ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> การเปิดกว้างให้แชร์ไอเดีย และส่งผลงานเข้ามาร่วมพัฒนา</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> App </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">กับเอไอเอส โดยสามารถนัดหมายเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเอไอเอสได้ตลอดเวลา ผ่านทางเว็บไซต์</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a target="_blank" href="http://www.ais.co.th/thestartup"><  style="color: #1155cc;">www.ais.co.th/thestartup</ ></a></ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">-</ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> ร่วมกับพาร์ทเนอร์ จัดอีเวนท์ตอบโจทย์ความต้องการของ</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> Ecosystem </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ในอุตสาหกรรม ดังเช่นที่ได้ร่วมกับ</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <strong>NOKIA</strong> </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">จัดประกวด</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> App </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">สำหรับกลุ่มผู้ใช้</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> NOKIA ASHA </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">โดยเฉพาะ</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">กิจกรรมการประกวด</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <strong>AIS The StartUp Weekends</strong> </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ซึ่งเป็นอีเว้นท์ใหญ่ที่จัดเป็นประจำทุกปี</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">สำหรับกิจกรรม</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> &ldquo;<strong>AIS The StartUp Weekends 2013</strong>&rdquo; </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ นักพัฒนาชาวไทย ได้สมัครเข้าร่วมแสดงพลังทางความคิด ประกวดสร้าง</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <strong>Mobile Application</strong> </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าเอไอเอส โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 ส่วน ดังนี้</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1. &ldquo;</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong>AIS The StartUp Weekends</strong>&rdquo; </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบใหม่ ใช้เวลา 2 สัปดาห์ แบ่งเป็นรอบ</ ><  lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> Audition </ ><  lang="TH" style="line-height: 115%; font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">คัดเลือกผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านต่างๆ มา