10 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 23 พ.ค. 2014, 10:58 น. โดย ultraman

  4G คืออะไร?

  ultraman
   <div style="text-align: justify;"><  style="color: #1f497d;">ช่วงที่รอให้ <strong>3G</strong> เปิดใช้งานแบบสมบูรณ์ทั่วประเทศ มาทำความรู้จักกับ <strong>4G</strong> กันเล่นๆ ก่อนดีกว่ามั้ย ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ถึงจะได้ใช้ <strong>4G</strong> เพราะขนาด 3G ยัง ......</ >   <!--[if gte mso 9]><xml>   <o:OfficeDocumentSettings>    <o:AllowPNG/>   </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>   <w:WordDocument>    <w:View>Normal</w:View>    <w:Zoom>0</w:Zoom>    <w:TrackMoves/>    <w:TrackFormatting/>    <w:PunctuationKerning/>    <w:ValidateAgainstSchemas/>    <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>    <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>    <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>    <w:DoNotPromoteQF/>    <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>    <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>    <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>    <w:Compatibility>     <w:BreakWrappedTables/>     <w:SnapToGridInCell/>     <w:ApplyBreakingRules/>     <w:WrapTextWithPunct/>     <w:UseAsianBreakRules/>     <w:DontGrowAutofit/>     <w:SplitPgBreakAndParaMark/>     <w:EnableOpenTypeKerning/>     <w:DontFlipMirrorIndents/>     <w:OverrideTableStyleHps/>     <w:UseFELayout/>    </w:Compatibility>    <m:mathPr>     <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>     <m:brkBin m:val="before"/>     <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>     <m:smallFrac m:val="off"/>     <m:dispDef/>     <m:lMargin m:val="0"/>     <m:rMargin m:val="0"/>     <m:defJc m:val="centerGroup"/>     <m:wrapIndent m:val="1440"/>     <m:intLim m:val="subSup"/>     <m:naryLim m:val="undOvr"/>    </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"    DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"    LatentStyleCount="267">    <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>   </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style>   /* Style Definitions */   table.MsoNormalTable   {mso-style-name:"Table Normal";   mso-tstyle-rowband-size:0;   mso-tstyle-colband-size:0;   mso-style-noshow:yes;   mso-style-priority:99;   mso-style-parent:"";   mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;   mso-para-margin-top:0cm;   mso-para-margin-right:0cm;   mso-para-margin-bottom:10.0pt;   mso-para-margin-left:0cm;   line-height:115%;   mso-pagination:widow-orphan;   font-size:11.0pt;   mso-bidi-font-size:14.0pt;   font-family:"Calibri","sans-serif";   mso-ascii-font-family:Calibri;   mso-ascii-theme-font:minor-latin;   mso-hansi-font-family:Calibri;   mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">4G <  lang="TH">คืออะไร</ >?</ ></strong></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Alwin Toffler <  lang="TH">นักอนาคตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงกล่าวว่า </ >&ldquo;<  lang="TH">อนาคตมักจะมาเร็วเสมอ</ >&rdquo; <  lang="TH">การสื่อสารไร้สายก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน โดยขณะที่ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ </ ><strong>3G</strong> <  lang="TH">กำลังขยายไปทั่วโลก แต่ก็ยังช้ากว่าแผนที่วางไว้ประมาณสองปี และขณะนี้กลุ่มของเทคโนโลยีสื่อสารเคลื่อนที่ใหม่ ที่กำลังถาโถมเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ </ ><strong>4G</strong></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">สิ่งที่น่าสนใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยี </ ><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">4G</ ></strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <  lang="TH">ก็เป็นผลมาจากจุดอ่อนของระบบ </ ><strong>3G</strong> <  lang="TH">นั่นเอง โดยที่ผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมทั่วโลกได้ลงทุนเป็นจำนวนเงินสูงถึงหนึ่งแสนล้านดอลล่าร์ เพื่อซื้อใบอนุญาตใช้สิทธิในการประกอบการโทรคมนาคมเครือข่าย </ ><strong>3G</strong> <  lang="TH">เพียงเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารแบบมัลติมีเดียแบบเคลื่อนที่ได้ แต่การนำมาใช้จริงกลับกลายเป็นทำได้ยากกว่าที่คาดไว้ และยังมีการลงทุนทางด้านเครือข่ายและการบำรุงรักษาเครือข่ายที่สูง จึงสร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้ประกอบกิจการที่กำลังจะพัฒนาระบบจาก </ ><strong>2.5G</strong> <  lang="TH">สู่ </ ><strong>3G</strong></ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </ ></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;" class="MsoNormal"><strong><  lang="TH" style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">โดยสรุปแล้วแรงจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยี </ ></strong><strong><  style="font-family: &quot;tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">4G <  lang="TH">มีดังนี้ คือ</ ></ ></strong></p> <!--[if gte mso 9]><xml>   <o:OfficeDocumentSettings>    <o:AllowPNG/>   </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>   <w:WordDocument>    <w:View>Normal</w:View>    <w:Zoom>0</w:Zoom>    <w:TrackMoves/>    <w:TrackFormatting/>    <w:PunctuationKerning/>    <w:ValidateAgainstSchemas/>    <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>    <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>    <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>    <w:DoNotPromoteQF/>    <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>    <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>    <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>    <w:Compatibility>     <w:BreakWrappedTables/>     <w:SnapToGridInCell/>     <w:ApplyBreakingRules/>     <w:WrapTextWithPunct/>     <w:UseAsianBreakRules/>     <w:DontGrowAutofit/>     <w:SplitPgBreakAndParaMark/>     <w:EnableOpenTypeKerning/>     <w:DontFlipMirrorIndents/>     <w:OverrideTableStyleHps/>     <w:UseFELayout/>    </w:Compatibility>    <m:mathPr>     <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>     <m:brkBin m:val="before"/>     <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>     <m:smallFrac m:val="off"/>     <m:dispDef/>     <m:lMargin m:val="0"/>     <m:rMargin m:val="0"/>     <m:defJc m:val="centerGroup"/>     <m:wrapIndent m:val="1440"/>     <m:intLim m:val="subSup"/>     <m:naryLim m:val="undOvr"/>    </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"    DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"    LatentStyleCount="267">    <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"     UnhideWhenUsed=
    • Re: 4G คืออะไร?
     4G อะจิงดิ เหอๆๆๆๆๆ จะลงตัวม๊ายยยยยย <img alt="" src="http://aisclub.ais.co.th/EmoticonWanwan/wan-wan-emoticon-092.gif" />
     • Re: 4G คืออะไร?
      webmaster
      <div style="text-align: justify;"><  style="color: #366092;"><strong>ขอบคุณ ultraman มากครับ ที่เอาบทความ 4G มาแบ่งปันในบอร์ด AIS Club</strong></ > </div>
      • Re: 4G คืออะไร?
       callcenter
       ว้าว " แจ่ม แหล่ม เฟี้ยว " อย่างงี้นี้เอง ^^ <img alt="" src="http://aisclub.ais.co.th/EmoticonAIS/aunjai10.gif" />
       • Re: 4G คืออะไร?
        แมวเล้า
        ปูเสื่อรอดูทีวี ผ่าน <strong>4G </strong>ได้เลยน๊ะ <img alt="" src="http://aisclub.ais.co.th/EmoticonWanwan/wan-wan-emoticon-105.gif" />
        • Re: 4G คืออะไร?
         callcenter
         <div style="text-align: center;">       <img alt="" src="http://aisclub.ais.co.th/Emoticon/bc21c9c5.gif" />  เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจจริงๆครับ ^^   +++++++++++++++++++++++++++++++++++ </div>
         • Re: 4G คืออะไร?
          callcenter
          CC มาอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ปัจจุบัน AIS ได้เปิดบริการให้สมัครอัพเกรดเครือข่ายเป็น AIS 3G ใหม่ คุณ แมวเล้า สามารถกดสมัครได้จากตัวเครื่อง *988*เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก# โทรออก จากนั้นรอรับ SMS ตอบกลับ หรือโทร *988 โทรออกได้เช่นกัน ฟรีค่าบริการค่ะ <img alt="" src="http://aisclub.ais.co.th/Emoticon/41fe3244.gif" /> ข้อมูลเพิ่มเติมที่ <a href="http://www.ais.co.th/3g/index_detail.html">คลิก</a>  ค่ะ
          • Re: 4G คืออะไร?
           ultraman
           <strong>4G Global เครือข่ายทั่วโลก</strong>
           • Re: 4G คืออะไร?
            webmaster
            ขอบคุณ สมาชิก ultraman ที่เอาข้อมูลเพิ่มเติมมาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกอีกครั้งครับ <img alt="" src="http://aisclub.ais.co.th/Emoticon/baa60776.gif" /> ขออนุญาตเอาขึ้นปักหมุดหน้าแรกนะครับ
            • Re: 4G คืออะไร?
             ultraman
             อัพเดทข่าว <strong>4G</strong> กันหน่อย ข่าวนี้จาก โลกธุรกิจ-แนวหน้า   <strong>กทค.เล็งเปิดราคาเริ่มต้น 4G เม.ย.นี้ ยันไม่เปลี่ยนสูตรการประมูล &ldquo;เศรษฐพงค์&rdquo; ยันชิงคลื่นสค.นี้</strong>   <div style="text-align: justify;"> ประธาน กทค. เดินหน้าประมูล <strong>4G</strong> เตรียมคลอดราคาเริ่มต้น ทันในเดือนหน้า ขณะที่ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย <strong>&ldquo;เอไอเอส-ดีแทค-ทรู&rdquo;</strong> พร้อมเข้าชิง   พันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระบวนการและการดำเนินการเกี่ยวแผนการประมูลคลื่นความถี่ <strong>1800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)</strong> สำหรับให้บริการเทคโนโลยี <strong>LTE</strong> หรือ <strong>4G</strong> คาดว่ากรอบกำหนดแผน รวมถึงการกำหนดราคาเริ่มต้นการประมูล จะสรุปออกมาได้ในเดือนเมษายน 2557 นี้ เพื่อออกมาเป็นหลักเกณฑ์ และนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ต่อไป     สำหรับการประกวดราคายังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยแผนการการออกใบอนุญาตจะแบ่งเป็นคลื่น <strong>1800 MHz</strong> 2ใบ ใบอนุญาต ๆ ละ 12.5 MHz  ส่วนการประกวดราคาคลื่น <strong>900  MHz</strong> กำหนดให้ประชาพิจารณ์ หลังประกวดราคาคลื่น 1800 ไปแล้ว 45 วัน ส่วนการประมูลจะเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมคือ <strong>1800 เมกะเฮิรตซ์</strong>ไม่เกินสิงหาคมนี้ และ <strong>900 เมกะเฮิรตซ์</strong>ประมูลในตุลาคมนี้   พันเอกเศรษฐพงค์  ชี้แจงกรณีที่ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (สทค.) เสนอให้ กทค. นำคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้งานมาประมูลล่วงหน้านั้น กทค.ไม่สามารถทำได้เนื่องจากจะทำให้กลไกลการแข่งขันในการประมูลไม่เต็มที่ เนื่องจากตลาดโทรคมนาคมมีผู้เข้าแข่งขันและร่วมประมูลไม่เพียงพอต่อการนำ คลื่นความถี่มาประมูลเป็นจำนวนมากๆ อีกทั้งผู้ให้บริการที่มีอยู่ ก็เป็นเพียงไม่กี่รายในประเทศ ซึ่งหากนำคลื่นมาประมูลพร้อมในจำนวนคลื่นความถี่ ทีละมากๆ จะทำให้ความต้องการและราคาการประมูลไม่เต็มประสิทธิภาพตามแนวโน้มการเติบโต ทั่วโลก   &ldquo;เราต้องศึกษารายละเอียดเป็นอย่างมาก หากนำคลื่นทีไม่ได้ใช้มาประมูลพร้อมกันล่วงหน้า สิ่งที่ต้องคำนึงคือเรื่องกฎหมาย และปริมาณความต้องการจำนวนคลื่นความถี่ของอุตสาหกรรม ถ้าทำตามใจ คนนั้นอยากได้อย่างงี้ คนนี้อยากได้แบบนั้น กฎหมายไม่ได้มารองรับกสทช. นำคลื่นที่ยังไม่หมดสัญญาสัมปทานมาประมูล ผู้ให้บริการโทรศัพท์ก็มีช่องโหว่ ที่จะฟ้อง <strong>กสทช.</strong>ได้ เรามีหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ให้เป็นไปตามกฎหมาย&rdquo; พันเอกเศรษฐพงค์ กล่าว   มีรายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับท่าทีผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก่อนหน้านี้ นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ<strong>เอไอเอส</strong> ยืนยันว่า บริษัทฯยังมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการประมูล <strong>4G</strong> ที่ <strong>กสทช.</strong>กำลังผลักดันให้เกิดขึ้นในปีนี้ รองรับความต้องการใช้อินเตอร์เนตบนมือถือ ความต้องการใช้สมาร์ทโฟน ที่เพิ่มขึ้น   เช่นเดียวกับ นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลล่าห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ <strong>ดีแทค</strong> กล่าวว่า มีความสนใจที่จะเข้าร่วมการประมูล ซึ่งเทเลนอร์ กรุ๊ป (บริษัทแม่)ก็ยังคงให้การสนับสนุนเงินลงทุนเหมือนเดิม   ขณะที่นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) <strong>ทรูมูฟ</strong> กล่าวก่อนหน้านี้ว่ากลุ่มทรูฯแสดงเจตนารมณ์มาตลอดว่า บริษัทพร้อมที่จะเข้าประมูล 1800 (<strong>4G</strong>) ทันทีที่ <strong>กสทช.</strong> เปิดให้ประมูล </div>
             • Re: 4G คืออะไร?
              ultraman
              <strong>จับตาประมูล 1800/900</strong> โดย หมัดเหล็ก ไทยรัฐออนไลน์ <div style="text-align: justify;">   เดือน ส.ค.นี้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ <strong>กทค.</strong> เตรียมเปิดประมูลคลื่นความถี่ <strong>1800 เมกะเฮิรตซ์</strong> เพื่อใช้ระบบ <strong>4G</strong> และการประมูลคลื่นความถี่ <strong>900 เมกะเฮิรตซ์</strong> ในเดือน พ.ย. ซึ่ง <strong> กทค.</strong>กำหนดหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ <strong>1800 เมกะเฮิรตซ์</strong> จำนวน 25 เมกะเฮิรตซ์ แบ่งเป็นช่วงคลื่นละ 12.5 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 2 ใบอนุญาต ซึ่งมีอายุใบอนุญาตละ 19 ปี </div>   <div style="text-align: justify;">ทั้งนี้มีการกำหนดราคาขั้นต่ำในการประมูลคลื่นความถี่ <strong>1800 เมกะเฮิรตซ์</strong> คำนวณโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU ในราคา 11,600 ล้านบาท ต่อคลื่น 12.5 เมกะเฮิรตซ์ หรือต่อ 1 ใบอนุญาต หากไม่มีปัญหาก็สามารถออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นย่านนี้ได้ไม่เกินต้นเดือน ก.ย.นี้   คลื่นความถี่ <strong>900 เมกะเฮิรตซ์</strong> จำนวน 17.5 เมกะเฮิรตซ์ ที่จะสิ้นสุดสัมปทานในปี 2558 จะจัดให้มีการประมูลล่วงหน้าในเดือน พ.ย. โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคลื่น หรือ สล็อต ซึ่งแบ่งเป็นช่วงคลื่น ละ 10 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 1 ใบอนุญาต และ 7.5 เมกะเฮิรตซ์อีก 1 ใบอนุญาต สามารถรับรองผลได้ภายในเดือน ธ.ค. ใบอนุญาตจะเริ่มในปี 2558 หลังสัมปทานคลื่นความถี่ <strong>900 เมกะเฮิรตซ์</strong> หมดอายุแล้ว   ในวันที่ 28 พ.ค. จะเป็นกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะก่อนนำเข้าที่ประชุม <strong>กสทช.</strong> และประกาศลงในราชกิจจา-นุเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไป   ประเด็นที่สังคมกำลังจับตามากที่สุด คือ การกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ย่าน <strong>1800 เมกะเฮิรตซ์</strong> และคลื่นความถี่ <strong>900 เมกะเฮิรตซ์ </strong>ที่อยากให้ <strong>กทค.</strong> มองถึงความเป็นธรรมและการเปิดเสรี เพื่อให้โอกาสผู้ประกอบการทั่วไป ป้องกันการผูกขาดธุรกิจด้านนี้และเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค อย่างจริงจัง   คลื่น <strong>900 เมกะเฮิรตซ์</strong> นั้น หาก <strong>กทค.</strong> ใช้วิธีลดช่องว่างระหว่างคลื่นความถี่ การลดการ์ดแบรนด์ จะทำให้ได้คลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูลเป็นจำนวนถึง 20 เมกะเฮิรตซ์ สามารถแบ่งชุดคลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูลได้เป็น 2 ชุด ชุดละ 10 เมกะเฮิรตซ์ แทนที่จะนำมาจัดประมูลเพียง 17.5 เมกะเฮิรตซ์   กทค.ควรนำคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูง สุด ไม่ใช่ให้ผู้ประกอบการผูกขาดหรือถือครองโดยเปล่าประโยชน์ มีคลื่น <strong>1800 เมกะเฮิรตซ์</strong>ในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานของ <strong>ดีแทค</strong> อยู่อีก 25 เมกะเฮิรตซ์ ที่ควรจะนำมาประมูลร่วมกันด้วย ซึ่งรวมแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์ถึง 50 เมกะเฮิรตซ์   วิธีการแบ่งประมูลคลื่นความถี่ <strong>1800 เมกะเฮิรตซ์</strong> ที่ <strong>กทค.</strong>แบ่งคลื่นเป็น 2 ชุด ชุดละ 12.5 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าประมูลได้แค่ชุดเดียว แต่ในส่วนของคลื่น<strong> 900 เมกะเฮิรตซ์</strong> กทค.แบ่งเป็น 2 ชุดให้ผู้ประกอบการเข้าประมูลได้ทั้ง 2 ชุด ที่เป็นอุปสรรคการแข่งขันอย่างเสรี ป้องกันการผูกขาดคลื่นความถี่ชัดเจน <strong>กทค.</strong>ต้องตอบให้กระจ่างถึงเหตุผลในการกำหนดวิธีการประมูลดังกล่าว กระทั่งบอร์ด <strong>กสทช.</strong>ยังท้วงติง   ควรยึดหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ด้วย. </div>