7 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 7 ธ.ค. 2010, 19:18 น. โดย callcenter

    Mobile Number Portability คืออะไร

    webmaster
      Mobile Number Portability คืออะไร Mobile Number Portability (MNP) หรือ บริการคงสิทธิเลขหมาย เป็นบริการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนค่ายมือถือได้โดยที่ยังเก็บเบอร์โทรศัพท์นั้นไว้กับตัวด้วยนั่นเอง   Mobile Number Portability มีประโยชน์อย่างไร ช่วยให้ชีวิตของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สะดวกขึ้น ไม่ติดข้อจำกัดของการใช้งานเลขหมายเดิม แต่ต้องการย้ายเครือข่ายใหม่ อีกทั้งเกิดการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการสูงขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานมีโอกาสได้เลือกใช้เครือข่ายที่มีคุณภาพ   เมื่อไหร่จะดำเนินการได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการของกทช. โดยผู้ให้บริการทุกรายกำลังจัดทำขั้นตอนและเตรียมความพร้อม เพื่อนำเสนอให้กับทาง กทช. พิจารณา ดังนั้นยังไม่ได้เปิดให้บริการในเรื่องนี้   ทำอย่างไรหากต้องการขอทำ Mobile Number Port ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่จุดให้บริการของผู้ให้บริการที่ลูกค้าต้องการย้ายไปใช้งาน   การดำเนินการ Mobile Number Port ต้องเสียค่าดำเนินการเท่าไหร่ ขณะนี้ยังไม่ทราบ ทั้งนี้ทาง กทช. เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแต่เพียงผู้เดียว   เมื่อดำเนินการแล้ว จะมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณการใช้งานหรือไม่ สัญญาณการใช้งานจะขึ้นอยู่กับสัญญาณการให้บริการของแต่ละผู้ให้บริการ ที่ลูกค้าย้ายไปใช้งาน   กรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง พร้อมกับการดำเนินการเปลี่ยน Mobile Number Port ทำได้ในวันเดียวกันเลยหรือไม่ ไม่สามารถดำเนินการในวันเดียวกันได้ ควรดำเนินการหลังจากที่ท่านได้โอนย้ายเลขหมายเรียบร้อยแล้ว