4 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 27 พ.ค. 2010, 16:32 น. โดย katon

    เอา Shortcut for BlackBerry มาฝากครับ

    tarfender
      พอดีไปเจอมา เห็นว่ามีประโยชน์ ลองนำไปใช้กันดูนะครับ   Blackberry : Guide to Keyboard Shortcutsเครดิตให้กับ crackberry ครับ Beginner Guide โดย นาย Adam Zeis หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ใช้ Blackberry ทุกท่านนะครับ    Basic Shortcuts  • การสลับเปลี่ยนโปรแกรม กด Alt ค้าง และกดปุ่ม Escape จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมา แสดงรายการที่ยังเปิดอยู่   ( Alt ยังคงกดค้างอยู่) เลือกโปรแกรมที่ต้องการเรียก แล้วปล่อย Alt   ** มีอยู่ ห้าโปรแกรม ที่ไม่สามารถปิดได้ ได้แก่ Blackbery Messenger, Browser, Call Log, Home Screen, Messages  ** ***** สำหรับ Firmware ใหม่ๆ สามารถ กดปุ่ม BB Menu ค้่างไว้แืทนได้เหมือนกันครับ    • กด A ค้าง เป็นการ Lock เครื่อง  • กด Q ค้างเป็นการ ปรับเปลี่ยน Profile โหมด จากโหมดปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็น Vibrate กด Q ค้างอีกครั้ง เป็นการเปลี่ยนกลับ ไปสู่โหมดก่อนหน้า   • กดปุ่ม Mute ค้างไว้ จะเป็นการเข้าสู่ Stand By Mode กดอีกครั้งเพื่อออก   • Alt + Shift ขวา + Del จะเป็นการ Soft Reset    Phone Shortcuts  Shortcut ต่อไปนี้ สามารถเรียกใช้ได้ใน Phone Application หรือ ระหว่างคุยโทรศัพท์:.  • เปิด Contact List โดยการ กด ปุ่มโทรออก ค้างไว้  • ใส่ Extension ท้ายเบอร์โทรศัพท์ได้ โดยการ กด Trackball หรือ BB menu เลือก Add pause   • การตั้ง Speed Dial สามารถทำได้จากหน้า Home screen หรือ Phone Application โดยการ กดปุ่มที่เราต้องการจะตั้งค้างไว้ แล้วใส่เบอร์ที่เราต้องการเข้าไป   (สามารถตั้งได้ทุกปุ่มตัวอักษร ยกเว้น 1(W) สำหรับ Voicemail, A, Q )  • เปิด, ปิด Speakerphone ระหว่างคุย กดปุ่ม $ (อยู่ข้างๆ Enter)  • ดูหมายเลขล่าสุดที่เราพิมพ์ (ไม่ใช่หมายเลขโทรออกล่าสุด) กด Space ตามด้วย Enter    Message Shortcuts  Shortcut ต่อไปนี้ สามารถเรียกใช้ได้ใน Message:  • กดR   ตอบ Message  • กดL   ตอบกลับทุกคน Reply All  • กดF   Forward Message  • กดI   เซฟ Message ( เฉพาะEmail) ที่เราเลือกไว้  • ในอีเมล ชื่อผู้ส่ง จะเปนชื่อ สามารถเปลี่ยนให้แสดงเปน อีเมลผู้ส่งได้ โดยการ เลื่อน trackball ไปที่ชื่อ แล้ว กด Q   เปลี่ยนกลับเปนชื่อได้โดยกด Q อีกครั้ง (ถ้าเลื่อน trackball ไปชี้เฉยๆ จะแค่โชว์ขึ้นมาในกรอบเล็กๆ)    Shortcut ขณะอยู่ในหน้า Message List  • ขณะอยู่ในหน้า Message List เขียนอีเมลใหม่ได้ทันที โดยกด C.  • Mark Message as Read or Unread กด Alt+ U (ถ้า Mark unread มันก้อจะมีขึ้นเตือนเหมือนมี Message ใหม่ ยังไม่ได้อ่านด้วย)  • ดูเฉพาะ Incoming Messages กดAlt + I  • ดูเฉพาะ Outgoing Messages กดAlt + O  • ดูเฉพาะ Voicemail Messages กดAlt + V  • ดูเฉพาะ SMS Messages กดAlt + S  • ดูเฉพาะ MMS Messages กดAlt + M  • ดูเฉพาะ Call Logs กดAlt + P  • ดูเฉพาะ Saved Messages กด V  • กลับมาดู Message ทั้งหมดใหม่ กด Escape key.  • เลื่อนไปข้างบนหนึ่งหน้า (Page up) กด Shift + Space  • เลื่อนไปข้างล่างหนึ่งหน้า (Page Down) กด Space  • เลื่อนไปบรรทัดบนสุด (Top) กด T  • เลื่อนไปบรทัดล่างสุด (Bottom) กด B  • เลื่อนไปวันที่ถัดไป กด N  • เลื่อนไปวันที่ก่อนหน้า กด P  • เลื่อนไปที่ Message ที่ยังมาได้อ่าน กด U  • เลื่อนไปที่ Message ที่เกี่ยวข้องกันอันถัดไป กด J  • เลื่อนไปที่ Message ที่เกี่ยวข้องกันอันก่อนหน้า กด K    Typing Shortcuts  Shortcut ต่อไปนี้สามารถเรียกใช้ได้ใน ขณะพิมพ์:  • ใส่จุด (.) พร้อมเว้นวรรค ได้โดยการกด Space 2 ครั้ง พร้อมกับ อักษรตัวต่อไป เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ • เปลี่ยนตัวอักษรพิมพ์เล็กเป็นพิมพ์ใหญ่ ให้กด ตัวอักษรนั้นค้างไว้  • การพิมพ์ ตัวอักษรพิเศษ หรือที่มี Accented ให้กด ตัวอักษรนั้นค้างไว้ และเลื่อน Trackball ไปซ้ายหรือขวา เช่น ต้องการพิมพ์ตัว ? ให้กด U ค้างไว้ และหมุน Trackball ไปทางซ้ายจนเจอตัว ? เมื่อเจอตัวที่ต้องการแล้วก็ให้ปล่อยปุ่มัวอักษรนั้นได้  • เปิด NUM lock ได้โดย กด Alt + Left Shift  • เปิด CAP lock ได้โดย กด Alt + Right Shift  • ปิด NUM lock หรือ CAP lock โดยการกด Shift  • ในการสลับภาษาที่ใช้พิมพ์ ตรวจสอบก่อนว่า ได้ตั้ง Use Input Language Shortcut Field ไว้ที่ Yes. ให้กด Alt ค้าง แล้วตามด้วยปุ่ม Enter จะมีเมนู่ภาษาปรากฏขึ้นมาให้เลือก เลือกภาษาที่ต้องการ แล้วปล่อยปุ่ม Alt  • สามารถใส่ (@) หรือ (.) ในช่อง Email Address Field ได้โดยการกด Space  • ในการเลือกข้อความที่ต้องการ (Hilight) กด Shift แล้ว เลื่อน Trackball ให้ครอบคลุม ข้อความที่ต้องการ     • สามารถยกเลิกข้อความที่เลือกไว้ได้ โดยการกด Escape  • ในการ Cut ข้อความที่เลือกไว้ ทำได้โดยการ กด Shift + Backspace/Delete   • ในการ Copy ข้อความที่เลือกไว้ ทำได้โดยการ กด Alt + กด Trackball.  • ในการ Paste ข้อความที่ได้ Cut หรือ Copy ไว้ ทำได้โดยการ กด Shift + กด Trackball.    Search Shortcuts  Shortcuts ต่อไปนี่สามารถนำไปใช้ ในฟังก์ชั่น การ Search  • ในการค้นหารายชื่อ ใน Contacts สามารถพิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาได้ทันที หรือพิมพ์ ตัวย่อของ ชื่อ แล้วเว้นวรรค ตามด้วย ตัวย่อ ของนามสกุล  • Search หา Message ได้โดยกด S ใน หน้าจอ Message List  • ค้นหาใน ไฟล์เอกสาร หรือใน web page กด F.    Browser Shortcuts  Shortcuts ต่อไปนี่สามารถนำไปใช้ ใน Browser applications:  • ใส่ (.) ใน ช่อง Address กด Space  • ใส่ (/) ใน ช่อง Address กด Shift + Space  • เข้า Browser Options ได้โดยขณะที่อยู่ในหน้าเวบ กด S  • ขณะที่ Browser กำลังโหลดหน้าต่อไปอยู่ สามารถสั่งหยุดได้โดยกด Escape  • Minimize Browser กด D.  • ปิด browser กด Escape ค้าง Shortcuts ต่อไปนี่สามารถนำไปใช้ web page:  • เปิด Browser หน้าหลัก เพื่อใส่ Address กด G • ไปหน้า Home กด H  • เปิด Bookmark List กด K  • เพิ่ม Bookmark กด A  • Refresh หน้าเวบ กด R  • Refresh พร้อมกับ Enable Java Script กด J  • ถ้าต้องการดู Address ของ link ไหนก็ตาม เลื่อน Trackball ไปชี้ที่ Link นั้น แล้วกด L   Address ของ Link นั้น จะโชว์ขึ้นมา เราสามารถเลือก Copy link หรือ ส่ง Link นี้ ให้คนอื่นได้  • ถ้าต้องการดู Address ของ หน้าที่อยู่ปัจจุบัน กด P    เราสามารถเลือก Copy link หรือ ส่ง Link นี้ ให้คนอื่นได้  • เปิดหน้า Browser ให้เต็มจอ (ปิดแถบดำข้างบน) กด U  • ดูหน้าเวบนั้นในแบบปกติ กด X  • Page Up กด Shift + Space  • Page Down กด Space  • เลื่อนไปบนสุด Top กด T  • เลื่อนไปล่างสุด Bottom กด B  • Zoom In กด I  • Zoom Out กด O  • กลับมาที่ Normal View กด X    Media Shortcuts  Shortcuts ต่อไปนี่สามารถนำไปใช้ ใน Media application:  • Pause a video or song กด Mute key  • Resume playing a video or song กด Mute key  • Zoom in Picture กด R  • Zoom out Picture กด C  • Zoom กลับมาที่ Original Picture Size กด W  • เลื่อนดูรูปต่้อไป กด N (Next)  • เลื่อนดูรูปก่อนหน้า กด P (Previous)     Maps Shortcuts  Shortcuts ต่อไปนี่สามารถนำไปใช้ ใน Maps application (ทดลองกับ Google Maps)  • Zoom in กด I  • Zoom in กด O  • Favourite กด A    ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ