10 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 29 พ.ค. 2010, 17:35 น. โดย กาแฟเข้ม

    ใครใช้ eService ช่วยตอบแบบสอบถามหน่อยค่ะ

    ople
      แบบสอบถาม ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบงานนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการกับทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อตาม ความเป็นจริง ผู้ศึกษาจะสงวนคำตอบของท่านไว้เป็นความลับ พร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม         http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=th&formkey=dGh6aUZ4SHU3aHRWVXVGWVAxTEdfV0E6MQ#gid=0          ช่วย ทำให้หน่อยนะค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆ จากใจอีกครั้ง