16 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 15 ก.ย. 2010, 21:23 น. โดย birdy1986

    BlackBerry Tips : LED indicators แต่ละสีมีความหมายอย่างไร?

    knowledge_master
      เนื่องจาก BB มี LED กระพริบไฟเหมือนการเตือน ซึ่งเป็นการบอกสถานะต่างๆ วันนี้มาอ่านความหมายของแต่ละสีกันครับ   Blue - สีฟ้า : มีการใช้งานและเชื่อมต่อ ทาง Bluetooth หากต้องการเปิด/ปิด LED ในหน้าเมนู Applications   Options   Bluetooth   กดปุ่ม BB   Otions   LED Connection Indicator : On/Off   Green - สีเขียว : มีสัญญาณโทรศัพท์ (Mobile Network) แสดงว่าเราอยู่ในพื้นที่บริการของเครือข่ายที่เราใช้ หากต้องการเปิด/ปิด LED ในหน้าเมนู Applications   Options   Screen/Keyboard   LED Coverage Indicator : On/Off   Red - สีแดง : เป็นการเตือนของข้อความต่างๆ เช่น SMS, Email , BBM ฯลฯ รวมทั้งข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน หากต้องการเปิด/ปิด LED OS 4.6 ในหน้าเมนู Applications   Profiles   Advanced   [เลือกโปรไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไข]   [เลือกประเภทข้อความที่คุณต้องการแก้ไข]   Repeat Notification LED Flashing/Off OS 5.0 ในหน้าเมนู Applications   Profiles   Edit Profiles   [เลือกโปรไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไข]   [เลือกประเภทข้อความที่คุณต้องการแก้ไข]   LED : On/Off   Yellow - สีเหลือง : แบตเตอรี่ใกล้หมด รีบชาร์จโดยด่วน