1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 16 ก.ค. 2010, 10:21 น. โดย nunaja76

    ประหยัดน้ำในวันนี้อุ่นใจในวันหน้า

    นางปรัชญาพรสรรพานิช
      การประหยัดน้ำมีหลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่ดีที่สุดคือตัวเราจะต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างให้ได้เสียก่อนแล้วเราบอกลูกบอกหลาน บอกทุกคนที่เรารู้จักให้ปฏิบัติตาม1.น้ำที่ใช้ล้างเสื้อผ้าแล้วให้นำไปรดต้นไม้  ขัด ล้างพื้น 2.เปิดน้ำหยด  ใส่ไว้ในภาชนะ  ตลอดเวลาจะใช้ให้ใช้ขันตักน้ำจะได้ไม่เปลื้องเหมือนเปิดก๊อกน้ำ