23 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 21 ส.ค. 2010, 20:58 น. โดย kapim_sri

  สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว

  kapim_sri
   วิธีการ:   เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้า ข้อที่เลือก   แล้วนำมาเรียงกัน    1. บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร  ?  (I) ชอบสันโดษ , คิดก่อนทำ , มีแรงบันดาลใจหรือ ความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่ (E)   ชอบเข้าสังคม ,   ชอบไปงานสังสรรค์ , ทำก่อนคิด , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน-สิ่งของ  , สิ่งแวดล้อม เป็นส่วนใหญ่    2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา  คุณจะพิจารณา ข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร  ?  (S) ดูถึงราย ละเอียดของข้อมูล , ดูถึงปัญหาปัจจุบัน , ดูถึงหลักความเป็นจริง  (N)   ดูถึงภาพรวม หรือข้อสรุปของข้อมูล ,   คาดการณ์ล่วงหน้า , ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะ เกิดขึ้น    3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา ?  ( โดยสัญชาตญาณของคุณ)  (T)   ใช้เหตุผลใน การตัดสินใจ  , ใช้หลักตรรก วิทยาความถูกต้อง ,   คิดถึงผลที่จะตามมาจาก การตัดสินใจ  (F)   ใช้ความรู้สึก ในการตัดสินใจ ,   ตัดสินใจจากความชอบ , ความต้องการ , คิดถึงความต้องการและการตอบสนองของตน    4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร  ?  (J) ชอบวางแผนในการ ใช้ชีวิตประจำวัน ,   ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา   วันที่ในการทำ , ชอบตัดสินใจ   เพื่อให้จบปัญหา  (P)   ยอมรับการ เปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว  , ไม่ยึดติด , มีความยืดหยุ่นต่อ สถานการณ์ ,   รับฟังความคิด ผู้อื่น
    • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
     kapim_sri
     คำเฉลย :     ISTJ   ?-  ?The Duty Fulfiller ? 'ผู้สำเร็จ'  -   มีสมาธิสูง  ,   เงียบ  ,   เป็นคนรักครอบครัว  -   ละเอียด  ,   จริงจัง และไว้ใจได้  -   ทำงานหนัก  ,   เจ้าระเบียบ และมีความรับผิดชอบสูง  -   อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้   เพราะความที่เขาซื้อสัตย์ และเป็นที่พึ่งได้  -   ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก    ISTP   ?-   ?The Mechanic ?' ช่าง เครื่อง  '  -   เงียบ  ,   ชอบผจญภัย และ   กีฬา  -   ชอบเสี่ยง  ,   เป็นตัวของตัวเอง  ,   แก้ปัญหาเก่ง  -   มองโลกในแง่ดี   แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด  -   ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไร ให้คนอื่นอยู่ทั้งดีและไม่ดี    ISFJ   ?-   ?The Nurturer ?' ผู้ ดูแล  '  -   เงียบ  ,   ใจดี ,   มีสติ  -   มีความรับผิดชอบแก่ภาระและหน้าที่  -   คิดถึงคนอื่นก่อนตัว  ,  จำคนเก่ง  -   เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์  -   ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัว เอง    ISFP   ?-   ?The Artist ?' ศิลปิน  '  -   เงียบ  ,   ใจดี ,   จริงจัง และอ่อนไหว  -   ไม่ชอบการโต้แย้ง ,   ไม่ชอบระเบียบ  -   ความคิดสร้างสรรค์ และไม่เหมือนใคร  -   รักของสวยของงาม  -   เข้าใจยาก  ,   เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น  -   ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง    INFJ   ?-   ?The Protector ?' ผู้ป้องกัน '  -   ความคิดสร้างสรรค์  ,   อ่อนไหว  ,   เป็นตัวของตัวเอง  -   เก่งเรื่องคน และสถานการณ์  -   เป็นคนลึกซึ้ง  ,   ซับซ้อน  ,   ชอบความเป็นส่วนตัว  -   เ ข้าใจยาก  ,   มีความมั่นใจในตัวเองสูง  ,   ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น  -   ไม่ชอบการโต้แย้ง    INFP   ?-   ?The Idealist ?' นัก อุดมการณ์  '  -   เงียบ  ,   ซื่อสัตย์  ,   ชอบอุดมการณ์  -   ชอบช่วยเหลือ และเข้าใจคนอื่น  -   ไม่ชอบการโต้แย้ง  -   ซื่อสัตย์ต่อตนเอง  -   มีความคิดสร้างสรรค์    INTJ   ?-   ?The Scientist ?' นัก วิทยาศาสตร์  '  -   ฉลาด . มุ่งมั่น  ,   ไม่เหมือนใคร  -   เป็นผู้นำที่ดี  ,   มีความมั่นใจสูง  ,   มองการณ์ไกล  -   ชอบคิดคนเดียว และชอบอยู่คนเดียว ,   ชอบด่วนสรุป  -   ไม่ชอบรายละเอียด  ,   คิดว่าตนเองถูกเสมอ  -   บอกความรู้สึกไม่เก่ง  ,   จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด    INTP   ?-   ?The Thinker ?' นักคิด  '  -   ความคิดสร้างสรรค์  ,   เป็นตัวของตัวเอง  ,   มีเหตุมีผล และมีความสามารถสูง  -   ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น  ,   ไม่ชอบระเบียบ  -   ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก  ,   ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว  -   เงียบ  ,   ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง  -   มีอารมณ์ซับซ้อน  ,   ไม่อยู่นิ่ง และแปรปรวน    ESTP   ?-   ?The Doer ?' ผู้กระทำ '  -   เป็นมิตร  ,   ยืดหยุ่นง่าย  ,   เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง  -   ไม่ชอบคำอธิบาย   แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์  -   ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว  -   รักสนุก  ,   สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว  -   ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ  -   เบื่อง่าย    ESTJ   ?-   ?The Guardian ?' ผู้ พิทักษ์ '  -   มีระเบียบ  ,   ซื่อตรง  ,   ตรงไปตรงมา  -   มีความมั่นใจในตัวเอง  ,   มีความสามารถ . ทำงานหนัก  ,   เป็นผู้นำ  -   ชอบความปลอดภัย และความสงบสุข  -   บอกความรู้สึก และ   ความห่วงใยไม่เก่ง    ESFP   ?-   ?The Performer ?' ผู้ แสดง  '  -   อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้  ,   มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ,   รักสนุก   และทำงานเป็นทีมได้ดี  -   มองโลกในแง่ ดี  ,   ต้อนรับทุกคนแต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน  -   ไม่ชอบงานประจำ  ,   คิดมากเวลาเครียด  -   รักสวยรักงาม    ESFJ   ?-   ?The Caregiver ?' นักใส่ใจ '  -   มีน้ำใจ  ,   คนชอบ  ,   มีสติ  ,   มีความรับผิดชอบ  -   เก่งเรื่องคน  ,   เข้าใจ  ,   สนใจ และ   ปรับตามคนได้  -   ชอบให้คนชอบ  ,   ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง  -   รักสงบ และ ความปลอดภัย  ,   ไว้ใจได้  ,   กระตือรือร้น  -   อ่อนไหว  ,   ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น    ENFP   ?-   ?The Inspirer ?' ผู้มีแรงบันดาลใจ  '  -   มีความคิดสร้าง สรรค์  ,   กระตือรือร้น  ,   ยืดหยุ่น  -   ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ   แต่จะเบื่อกับรายละเอียด  -   มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ,   ชอบให้คนชอบ   แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย  -   เป็นคนร่าเริง   และชอบเป็นอิสระ    ENFJ   ?-   ?The Giver ?' ผู้ให้'  -   มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก  ,   ห่วงใยความ รู้สึกของผู้อื่นเสมอ  -   ไม่ชอบอยู่คนเดียว  ,   ต้องการอยู่กับผู้อื่น ตลอดเวลา  -   มีความสามารถที่จะทำในสิ่ง ที่เขาชอบหลาย   ๆ อย่าง  -   มีความมั่นใจในตัวเอง  ,   เจ้าระเบียบ    ENTP   ?-   ?The Visionary ?' ผู้มี วิสัยทัศน์  '  -   มีความคิดสร้างสรรค์  ,   ฉลาด ,   แก้ปัญหาเก่ง  -   ชอบไอเดียใหม่  ,   ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ   ๆ  -   ชอบคุย  ,   คุยเก่ง  ,   หัวไว  -   ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก   แต่เพียงจะให้ งานสำเร็จ  -   บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับ คนรอบข้าง    ENTJ   ?  -  ?The Executive ?'   ผู้บริหาร  '  -   เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด  ,   พูดต่อหน้าคนเก่ง ,   ฉลาด ,   มีความรู้  -   เห็นความสำคัญในความรู้   และ ความสามารถ ,   ไม่มีความอดทน กับคนทำงานไม่เก่ง  -   แก้ปัญหาเก่ง  ,   สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน  -   เจ้ากี้เจ้าการ  ,   ไม่มีความอดทน  ,   เด็ดขาด  ,   น่าเกรงขาม
     • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
      kapim_sri
      โพสต์เอง เล่นก่อนเลย อิอิ     ESFP ช่ายเลย
      • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
       nunaja76
       -ขอเราได้   ENFP   ?-   ?The Inspirer ?' ผู้มีแรงบันดาลใจ  '   -   มีความคิดสร้าง สรรค์  ,   กระตือรือร้น  ,   ยืดหยุ่น    -   ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ   แต่จะเบื่อกับรายละเอียด    -   มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ,   ชอบให้คนชอบ   แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย    -   เป็นคนร่าเริง   และชอบเป็นอิสระ
       • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
        kai
        ของเราได้    ENFP ?-  The Inspirer ? "ผู้มีแรงบันดาลใจ" โห!ใกล้เคียงนิสัยส่วนตัวสุดๆ
        • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
         callcenter
         555+++    ENTP   ?-   ?The Visionary ?' ผู้มี วิสัยทัศน์  '  -   มีความคิดสร้างสรรค์  ,   ฉลาด ,   แก้ปัญหาเก่ง  -   ชอบไอเดียใหม่  ,   ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ   ๆ -   ชอบคุย  ,   คุยเก่ง  ,   หัวไว  -   ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก   แต่เพียงจะให้ งานสำเร็จ  -   บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับ คนรอบข้าง
         • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
          katon
          5555+   ตรงแฮะ          INTJ   ?-   ?The Scientist ?' นัก วิทยาศาสตร์  '  -   ฉลาด . มุ่งมั่น  ,   ไม่เหมือนใคร  -   เป็นผู้นำที่ดี  ,   มีความมั่นใจสูง  ,   มองการณ์ไกล  -   ชอบคิดคนเดียว และชอบอยู่คนเดียว ,   ชอบด่วนสรุป -   ไม่ชอบรายละเอียด  ,   คิดว่าตนเองถูกเสมอ  -   บอกความรู้สึกไม่เก่ง  ,   จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
          • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
           katon
           ขอชื่นชม น้อง Kapim_Sri เป็นการส่วน ตัว ที่หา อะไรมาให้เพื่อนๆ เล่น ชอบมากเอาหัวใจ สำหรับ กระทู้ นี้ไป  1 ดวง ครับ ปกติพี่ต้น ไม่ให้หัวใจใคร ง่ายๆนะครับ         ถือว่าชอบครับ
           • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
            mali
            ISFP   ?-   ?The Artist ?' ศิลปิน   ' -   เงียบ  ,   ใจดี ,   จริงจัง และอ่อนไหว   -   ไม่ชอบการโต้แย้ง ,   ไม่ชอบระเบียบ   -   ความคิดสร้างสรรค์ และไม่เหมือนใคร   -   รักของสวยของงาม  -   เข้าใจยาก  ,   เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น  -   ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง   คล้าย ๆ จะ ตรงเหมือนกัน ^^
            • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
             mali
             55 55 5+ เข้าใจแซวนะคะ
             • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
              katon
              น้องมะลิ ใจดี จริง ป๊ะ อิอิ พี่ต้นเพิ่มให้อีกอัน น้องมะลิตัวหอม ด้วยนะครับ กลิ่นมะลิหอมจัง
              • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
               mali
               55 5 55+ ชื่อหอม ตัวอาจจะ เหม็น ก็ได้นะคะ พี่ต้นนนขาาา ,,
               • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
                katon
                ง่า คุณ นา อย่าหลอกใช้ ผมนะครับ ผมกลัว
                • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
                 katon
                 ผมว่า คุณป๋องไม่ได้โกรธง่ายตอนเครียด   - น่าจะเป็นโกรธง่ายตอนหิว 5555
                 • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
                  sahara
                  ESFP   ?-   ?The Performer ?' ผู้ แสดง  ' -   อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้  ,   มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ,   รักสนุก   และทำงานเป็นทีมได้ดี -   มองโลกในแง่ ดี  ,   ต้อนรับทุกคนแต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน -   ไม่ชอบงานประจำ  ,   คิดมากเวลาเครียด -   รักสวยรักงาม      ง่ะ..ตรงมากมาย
                  • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
                   katon
                   รักสนุก แต่ ไม่อยากผูกพัน เปล่า จ๊ะ น้อง กุ๊กไก่  คริ คริ คริ
                   • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
                    kapim_sri
                    คุณ Big_pongo เอาหัวใจมาเด๋วนี้นะ    อิอิ ออกแนวขู่ 555
                    • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
                     kapim_sri
                     แหม๋ ช่างตรงอารายเช่นนี้ หุหุ
                     • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
                      kapim_sri
                      -   เงียบ  ,   ใจดี ,   จริงจัง และอ่อนไหว  -   ความคิดสร้างสรรค์ และไม่เหมือนใคร  -   รักของสวยของงาม          น่าจะใช่เนอะ เพราะดูจากรูปได้ความรู้สึกจิง ๆ
                      • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
                       katon
                       หมูฉึกๆ อิอิ กัวมากๆ
                       • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
                        ฟิลลิปส์
                        ยังไม่ได้วัดเลยครับ แต่ก๊อปลง Word แทน อิอิ
                        • Re: สั้นๆ 4 ข้อเท่านั้น ก็รู้นิสัยแล้ว
                         deuan_nakhon
                         INTP   ?-   ?The Thinker ?' นักคิด  ' -    ความคิดสร้างสรรค์  ,   เป็นตัวของตัวเอง  ,   มีเหตุมีผล และมีความสามารถสูง -   ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น  ,   ไม่ชอบระเบียบ -   ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก  ,   ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว -   เงียบ  ,   ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง -   มีอารมณ์ซับซ้อน  ,   ไม่อยู่นิ่ง และแปรปรวน     นอกจากแปรปรวนแล้วยังรวนเรอีกนะ 555