1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 28 ส.ค. 2010, 14:56 น. โดย callcenter

  ขอร้องติดเสาสัญญาณ

  momos
   หมู่บ้านของผมมีคนใช้กันมากแต่ไม่มีสัญญาณเครือข่ายเลยเพราะไม่มีเสาสัญญาณจะมีก็แต่ในเมืองห่างจากหมู่บ้านมากและพื้นที่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบถ้าคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์รุ่นไหนๆก็เหมือนกันเมื่อจะติดต่อใครก็ต้องออกไปโทรในที่ที่มีสัญญาณแต่ไกลมากๆๆพอเข้าหมู่บ้านสัญญาณก็หายใครโทรมาก็ไม่ติดเป็นอย่างนี้มาตลอดไม่เห็นมีใครมาติดตั้งเลยอยากขอความกรุณาให้ไปตรวจสอบเพื่อติดตั้งเสาสัญญาณให้หน่อยเพราะคนทั้งหมู่บ้านลำบากมากขาดการติดต่อ   โดยมีพื้นที่ให้ฟรี  ที่วัดปางส้าน                                                                                                                                          1.สถานที่ใช้งาน(ระบุให้ครบถ้วน)บ้านปางส้าน ม.4 ต.ยอด  อ.สองแคว  จ.น่าน 55160เบอร์ติดต่อกลับ 0884121055
    • Re: ขอร้องติดเสาสัญญาณ
     callcenter
     คุณmomos คะ กรณีมีผู้ใช้บริการมากและต้องการติดตั้งเสาสัญญาณ แนะนำให้ส่งแฟกซ์เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - ชื่อ-นามสกุล ของผู้ติดต่อ      - หมายเลขติดต่อกลับ      - รายละเอียดพื้นที่ที่จะให้ AIS ทำการเช่าเพื่อติดตั้งเสาสัญญาณ  + ที่ตั้ง/ที่อยู่- เป็นพื้นที่ในบริเวณใด         + แผนที่ (เพื่อให้ Engineer ทำการเข้าไปสำรวจ)            สิ่งที่จำเป็นต้องระบุในแผนที่ของพื้นที่ที่ต้องการให้ดำเนินการ โดยละเอียด เช่น              1.1 - อาคาร ระบุ ชั้น/จำนวนชั้นของอาคาร /ชั้นที่พบปัญหา/โซน / ชื่อบริษัท(ถ้าที่ตั้งเป็นอาคาร/คอนโดมีเนียม/ดาดฟ้า/ที่เปล่า กรุณาระบุให้ชัดเจน)              1.2 - หมู่บ้าน/ชื่อหมู่บ้าน/ซอยย่อย/เข้าซอยกี่เมตร/ จุดสังเกต เช่น ธนาคาร / โรงเรียน / วัด /สถานีตำรวจ  /ห้างสรรพสินค้า/สถานที่สำคัญอื่น ๆที่เป็นจุดสังเกตุ              1.3 - ที่ตั้งเทียบควรระบุโดยเปรียบเทียบกับจุดหลักๆ เช่น ถนนใหญ่ ระยะทางโดยประมาณจากจุดสังเกตที่อยู่ถึงจุดที่ระบุมา       ****ส่งเอกสารมาที่ 0 2271 9100*****      โดยทาง Engineer จะทำการสำรวจว่าพื้นที่นั้นมีสัญญาณเป็นอย่างไร (สัญญาณปกติดี/สัญญาณปกติอ่อน)  เห็นว่าควรจะตั้งเสาสัญญาณ ก็จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ก่อน ถ้าจะทำการติดตั้ง จะมีการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของ AIS อีกครั้งค่ะ