2 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 8 ก.ย. 2010, 18:11 น. โดย gampantp

    ข่าว : งานมหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร 3 (3.9G - Third Generation))

    big_pongo
      3.9G Thailand Human D.N.A งานมหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร 3.9G 8 - 12 กันยายนนี้ เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (งานมหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร 3 (3.9G - Third Generation)) ----- วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และคุณประโยชน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 (3.9G - Third Generation) ให้เป็นที่เข้าใจและรับรู้ในวงกว้าง 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานและองค์กรต่างๆ นำความรู้และคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 (3.9G - Third Generation) ไป บูรณาการและประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการติดต่อธุรกิจต่อไป 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 (3.9G - Third Generation) มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และบริการให้มากยิ่งขึ้น   กลุ่มเป้าหมายของงาน  :  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการ   แนวความคิด  :  "3.9G Thailand Human D.N.A." คือแนวคิดหลักของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นสร้างการรับรู้และความเข้าใจในประโยชน์ของเทคโนโลยี การสื่อสารในยุคที่ 3 (3.9G - Third Generation) ที่เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ซึ่งช่วยเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกคนเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือน "โครงข่ายวิถีชีวิต" ของคนไทยทุกคน ที่อยู่ในสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เดียวกัน โดยจะมี D.N.A. เป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับการดำเนินชีวิตในทุกมิติของ คนในสังคม อันประกอบไปด้วย   D คือ Device : ส่วนการจัดแสดงสินค้า และบริการที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีทุกประเภท โดยมุ่งเน้นที่การจัดแสดง และสาธิตประโยชน์แห่งการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้แนวความคิดหลักของงาน โดยมีไฮไลท์ของแต่ละค่ายในการนำเสนอสินค้าใหม่ล่าสุด เพื่อโชว์เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเข้ากับการใช้ชีวิตในยุคที่ 3    N คือ Network : ส่วนการจัดแสดงสินค้า และบริการที่เป็นระบบ หรือเครือข่ายการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ในที่พักอาศัย โดยมุ่งเน้นที่การสาธิตประโยชน์แห่งการใช้งานของเครือข่ายการสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวความคิดหลักของงานที่จะสะท้อนให้เห็นถึง การยกระดับของทุกชีวิตให้ดีขึ้น   A คือ Application : การจัดแสดงสินค้า application หรือ software โดยมุ่งเน้นประโยชน์แห่งการใช้งานที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นจาก โปรแกรมใหม่ๆ ที่ผลิตขึ้น ผ่านการสาธิตการใช้งาน ที่ใกล้เคียงกับ lifestyle ของกลุ่มเป้าหมายในทุกรูปแบบ   ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ เลยครับ