0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 20 ก.ย. 2010, 20:00 น. โดย big_pongo

    ข่าว : ลุ้นรับ Flash Drive จาก GSM (ซิมเดียวอยู่) 300 รางวัล

    big_pongo
      ของดีๆ ... มี 3 รอบ ... ใครอยากได้ "USB Thumb GSM ซิมเดียวอยู่ ขนาดความจุ 2GB" เชิญทางนี้ครับ                            ของรางวัล                                                           • USB Thumb GSM ซิมเดียวอยู่ ขนาดความจุ 2GB จำนวน 300 รางวัล รางวัลละ 300 บาท รวมเป็นมูลค่า 90,000 บาท                                                                                          วิธีการเล่น                                             • เมื่อลูกค้าเข้าใช้บริการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล โดย                 o ลูกค้า Log-in เข้า eService ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการจับฉลากลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อรอบการจับรางวัลในแต่ละครั้ง                  o เมื่อลูกค้า Log-in เข้า eService แล้วสมัครแพ็กเสริม(Smart Topping) ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการจับฉลากลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 แพ็กเสริม ต่อรอบการจับรางวัลในแต่ละครั้ง 20                                                                                          เงื่อนไขและกติกา                                             • ประกาศผลทาง http://www.ais.co.th/gsmadvance/eservice              • ผู้โชคดีได้รับรางวัล ต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนเพื่อรับของรางวัล              • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า              • ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล และ / หรือภาษีอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด โดยชำระภาษี ณ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ การชำภาษีจะกระทำเมื่อบริษัทฯ แจ้งให้ผู้โชคดี เข้ามารับของรางวัลที่บริษัทฯ โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา ทะเบียนบ้านตัวจริง และสำเนา มาเป็นหลักฐานประกอบการเสียภาษี              • พนักงานและครอบครัวของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ                                                                                                                     ระยะเวลาโครงการ              วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี                                                                                                                                                                                    กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 20 ก.ย. – 15 ต.ค. 2553                                                                    กิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 16 ต.ค. - 7 พ.ย. 2553                                                                    กิจกรรมครั้งที่ 3 วันที่ 8 พ.ย. - 30 พ.ย. 2553                                                                                                                                                          ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ต.ค. 2553                                                                    ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พ.ย. 2553                                                                    ครั้งที่ 3 วันที่ 8 ธ.ค. 2553