3 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 15 ก.ค. 2011, 15:24 น. โดย callcenter

  ต้องการให้ AIS ไปติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์

  mi
   ที่ หมู่บ้านกลาง หมู่ที่ 3และ8  ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110  ไม่มีเสาสัญญาณโทรศัพท์เลย  ชาวบ้านส่วนใช้ 1 2 call  ต้องใช้แผงดูดสัญญาณโทรศัพท์จึงจะมีสัญญาณตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากในเรื่องการติดต่อสื่อสาร
    • Re: ต้องการให้ AIS ไปติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์
     callcenter
     แนะนำให้ส่งแฟกซ์เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียด ดังนี้     -ชื่อ  นามสกุล ของผู้ติดต่อ      -หมายเลขติดต่อกลับ      -รายละเอียดพื้นที่ที่จะให้ AIS ทำการเช่าเพื่อติดตั้งเสาสัญญาณ        + ที่ตั้ง/ที่อยู่- เป็นพื้นที่ในบริเวณใด         + แผนที่ (เพื่อให้ Engineer ทำการเข้าไปสำรวจ)            สิ่งที่จำเป็นต้องระบุในแผนที่ของพื้นที่ที่ต้องการให้ดำเนินการ โดยละเอียด เช่น              1.1 - อาคาร ระบุ ชั้น/จำนวนชั้นของอาคาร /ชั้นที่พบปัญหา/โซน / ชื่อบริษัท  (ถ้าที่ตั้งเป็นอาคาร/คอนโดมีเนียม/ดาดฟ้า/ที่เปล่า กรุณาระบุให้ชัดเจน)              1.2 - หมู่บ้าน/ชื่อหมู่บ้าน/ซอยย่อย/เข้าซอยกี่เมตร/จุดสังเกต เช่น ธนาคาร / โรงเรียน / วัด /สถานีตำรวจ /ห้างสรรพสินค้า/สถานที่สำคัญอื่น ๆที่เป็นจุดสังเกตุ              1.3 - ที่ตั้งเทียบควรระบุโดยเปรียบเทียบกับจุดหลักๆ เช่น ถนนใหญ่ ระยะทางโดยประมาณจากจุดสังเกตที่อยู่ถึงจุดที่ระบุมา       - ส่งเอกสารมาที่ 022719100   โดย Engineer จะทำการสำรวจว่าพื้นที่นั้นมีสัญญาณเป็นอย่างไร (สัญญาณปกติดี/สัญญาณปกติอ่อน) ถ้าทาง Engineer เห็นว่าควรจะตั้งเสาสัญญาณ ก็จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ก่อน หากทำการเช่า จะมีการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของ AIS  อีกครั้งค่ะ
     • Re: ต้องการให้ AIS ไปติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์
      mi
      ที่หมู่บ้านใกล้เคียง คือ หมู่บ้านน้ำพรซึ่งห่างจากหมู่บ้านกลางเพียงแค่ 6 กิโลเมตร มีเสาสัญญาณค่ะ    แต่สัญญาณมาไม่ถึงหมู่บ้านกลาง  แล้วจะสามารถติดตามรายละเอียดต่างได้ จากที่ไหน ค่ะ  จะทราบได้อย่างไร  เนื่องจากที่หมู่บ้านไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยค่ะ  ติดต่อทางโทรศัพท์ลำบาก
      • Re: ต้องการให้ AIS ไปติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์
       callcenter
       เมื่อคุณแจ้งข้อมูลเข้ามาแล้ว  เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิศวกรรมจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้ และจะมีการติดต่อตามหมายเลขที่คุณแจ้งมาค่ะ