1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 11 พ.ย. 2010, 15:53 น. โดย callcenter

    ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ROM

    s-service
      อยากให้ช่วยปรับปรุงระบบเกี่ยวกับการดึงเงินคืนของ ROM ครับ ปัญหา: ลูกค้าบอกเบอร์ผิด ดึงเงินคืนมีข้อความตอบกลับมาว่าดึงเงินคืนได้ โอนเงินให้พรุ่งนี้ พอวันต่อมาได้รับโอนเงินคืนแต่ได้คืนไม่ครบ เช่น เติมไป 50 บาท ได้คืนมา 14 บาท ข้อเสนอแนะ: เวลาดึงเงินคืนแล้วจะมีข้อความตอบกลับมา อยากให้ระบุในข้อความเลยว่าดึงเงินได้ แล้วดึงคืนได้เท่าไหร่ จะได้รู้ส่วนต่างแล้วจะได้ไปหักกับลูกค้าอีกที กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้บอกเบอร์ผิดเอง