1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 30 พ.ย. 2010, 19:40 น. โดย callcenter

  เรื่องการโทร

  terrerblade
   คือว่า ผม ใช้ บริการโทรศัพท์ ของ GSM อะคับ ที่เป็นรายเดือน เดือนละ 200 บาท และผม จะใช้เกิน 200 ได้ไหมครับ หรือ จำกัด ใช้ได้แค่ 200 บาทเท่านั้น
    • Re: เรื่องการโทร
     callcenter
     จากการตรวจสอบหมายเลขที่คุณ Terrerblade ใช้งานพบว่า คุณมีวงเงินในการใช้งานอยู่ที่ 3,000 บาทนะคะ ทั้งนี้หากคุณมีการใช้งานเกิน 3,000 บาท คุณจะไม่สามารถโทรออกได้ แต่ยังสามารถรับสายเข้าได้ในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถใช้งานได้ ทัง้นี้หากคุณไม่สามารถใช้งานโทรออกได้ คุณสามารถติดต่อเพื่อชำระยอดค่าใช้บริการบางส่วนก่อนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อได้นะคะ   ทั้งนี้วงเงินในการใช้งานที่กำหนดนั้นมีลักษณะคล้ายวงเงินของบัตรเครดิต โดยหากมียอดค่าใช้บริการค้างชำระจะทำให้วงเงินที่คุณสามารถใช้งานได้น้อยลงด้วยค่ะ