1 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 8 ม.ค. 2011, 11:19 น. โดย callcenter

    Nokia C3 เข้า MSN ไม่ได้ !

    bbbeau
      คือ ว่าช่วง นี้อยู่ ๆก้เ ล่น MSN ไม่ได้ ค่ะ ขึ้น ว่า " ไม่ สามา รถดำเ นิน ตาม คำขอ ลอง อีกครั้ง ( รหั ส 504 ) " ต ลอด เลย ลอ งเข้ ากี่ครั้ งก็ไม่ได้  ปกติ เวล าเข้า ไม่ได้ แล้ว ลองเปิด เครื่อ งใหม่ ก้ จะใช้ งานไ ด้ปกติ แต่ ครั้ งนี้ เข้า ใหม่ กี่ครั้ งก็ เข้ าไม่ได้ ค่ะ !  :'(  FB ก็เ ล่นได้ตาม ปกติ