0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 18 ก.พ. 2011, 0:38 น. โดย 0801008007

    mol.mol@hoatmail.com

    0801008007
      ช่วยกเลิกข้อความทุกอย่างได้ไหมเพราะว่าเงินหายตลอดเวลาเติมเงินไม่อยากได้บริการอะไรและไม่ได้สมัครด้วยเพระว่ามีข้อความของ4541313ส่งมาเติเงินที่ไรเงินหาหมดเลย