0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 9 มี.ค. 2011, 10:39 น. โดย suthanrada

    สอบถาม และ ร้องเรียน

    suthanrada
      ดิฉันใช้บริการเสริมสมาร์ทโฟนแพคเกจซึ่งจะหักค่าบริการเดือนละ 199 บาท ซึ่งในเงื่อนไขการรับสิทธิของท่านได้ระบุว่า     สำหรับผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน แพ็คเกจ   1. ค่าบริการรายเดือน จะถูกหักตรงกับวันที่คุณสมัครแต่หากในเดือนถัดไป มีจำนวนวันน้อยกว่าทางบริษัทฯจะคิดค่าบริการในวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ   2. กรณีหักค่าบริการรายเดือนไม่ได้ค่าโทรจะเปลี่ยนเป็นนาทีละ 1 บาท 50 สตางค์ ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง   3. SMS ครั้งละ 2 บาท MMS ครั้งละ 6 บาท และ GPRS 10 บาท ต่อ 1 เมกกะไบท์       ซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้นหมายความว่าหากในวันที่ครบรอบบิล ลูกค้าไม่มีเงินเพียงพอต่อการหักค่าบริการเดือนละ 199 บาท ทางผู้ให้บริการก็จะไม่ดำเนินการหักค่าบริการเสริมสมาร์ทโฟนแพ็คเกจ และลูกค้าจะถูกคิดค่าใช้บริการตามอัตราในเงื่อนไขข้างต้น  และหากจะใช้บริการเสริมสมาร์ทโฟนแพ็คเกจต่อไปก็จะต้องดำเนินการสมัครใหม่       ต่อมาในวันที่ 2 มีนาคม 2554 ทางวันทูคอลได้หักค่าบริการสมาท์โฟนแพ็คเกจ ดิฉันจำนวน 46.43 บาท และแจ้งว่าดิฉันจะสามารถใช้บริการได้ 7 วัน       ดิฉันได้สอบถามไปยัง call center ซึ่งได้รับแจ้งว่าทางวันทูคอลได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนในการหักค่าบริการเสริม โดยในกรณีของดิฉันมีเงินไม่พอที่จะหักค่าบริการทั้งเดือน 199 บาท ทางระบบจึงหักค่าบริการเพียงหนึ่งสัปดาห์และให้ใช้ data 25 mb sms 25 ครั้ง และ call center แจ้งว่ากรณีดังกล่าวไม่ได้ทำให้ลูกค้าเสียเปรียบ       แต่สำหรับดิฉัน ดิฉันถือว่าเสียเปรียบในแง่ของการใช้งาน data และ sms ไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ  แม้ดิฉันจะได้รับบริการ data และ sms เฉลี่ยได้เท่ากับค่าบริการที่หักทั้งเดือน แต่หากดิฉันไม่สามารถใช้ บริการ data และ sms ดังกล่าวได้หมดภายในหนึ่งสัปดาห์ ระบบก็จะหัก data และ sms ที่เหลือทิ้งทั้งหมด แล้วดำเนินการหักค่าบริการในรอบต่อไป     กรณีดังกล่าวหากดิฉันจ่ายค่าบริการในลักษณะรายเดือนดิฉันจะยังคงใช้ data และ sms ของสัปดาห์แรกได้ต่อไปจนกว่าจะครบหนึ่งเดือน และในกรณีนี้ดิฉันไม่เคยได้รับแจ้งจากทางวัน ทู คอล ว่าท่านมีจะมีการเปลี่ยนแปลงการหักค่าบริการรายเดือนดังกล่าว ซึ่งหากทราบล่วงหน้าดิฉันคงเตรียมเงินไว้เพียงพอต่อการหักค่าบริการรายเดือนของท่านอย่างแน่นอน       เพื่อมิให้เป็นการเอาเปรียบลูกค้าระบบควรจะดำเนินการหักค่าบริการในรอบต่อไปของดิฉันเพียง 3 สัปดาห์ เพื่อให้ครบ 1 เดือน (199 บาท) และให้ดิฉันสามารถใช้บริการ data และ sms ที่ได้รับมาในสัปดาห์นี้ได้ต่อไปได้จบครบ 1 เดือนดังเดิม   กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า เรื่องดังกล่าวอาจเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย แต่ก็แสดงให้เห็นว่า วัน ทู คอล ใส่ใจ ต่อการแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก่ลูกค้ามากน้อยเพียงใด หากสักวันเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ใหญ่กว่านี้ลูกค้าจะทำอย่างไร   หมายเหตุ: ข้อความข้างต้นนี้ดิฉันได้แจ้งผ่าน i mail ของวัน ทู คอล แล้ว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 แต่ยังมิได้รับคำตอบ   และอีกหนึ่งเรื่อง   ดิฉันใช้บริการเสริมสมาร์ทโฟนแพคเกจซึ่งจะหักค่าบริการเดือนละ 199 บาท และเมื่อระบบได้ดำเนินการหักค่าบริการแล้ว  ทางวันทูคอลจะมี sms เข้ามาแจ้งว่า “free 100sms ส่ง sms ฟรีจนถึง…” และอีกข้อความคือ “mobile net free 100mb has been activated”    แต่เนื่องจาก sms ทั้งสองได้ส่งมาหาดิฉันในเวลา 03.06 น. ซึ่งเป็นเวลาที่คนทั่วไปย่อมเข้านอนแล้ว และเป็นเวลาที่ดึกเกินกว่าจะส่ง sms ที่มิใช่ธุระด่วนหากัน     ดิฉันจึงได้โทรไปยัง call center เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 10.03 น. เพื่อขอให้เปลี่ยนเวลาการส่ง sms แจ้ง ซึ่งพนักงานแจ้งว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากเป็นการส่งข้อความอัตโนมัติ     ดิฉันเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่น่าจะดำเนินการแก้ไขได้ไม่ยาก เหตุใดจึงไม่สามารถดำเนินการได้ หรือเหตุใดพนักงานจึงไม่แนะนำวิธีการแก้ไขให้แก่ดิฉันเลย (ดิฉันคาดว่าเพียงยกเลิกบริการเสริมเมื่อครบรอบบิล และดำเนินการสมัครใหม่ในเวลาอื่น ระบบก็น่าจะเปลี่ยนแปลงเวลาส่ง sms แล้ว)   หมายเหตุ: ข้อความข้างต้นนี้ดิฉันได้แจ้งผ่าน i mail ของวัน ทู คอล แล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 ด้วยเช่นกัน   หวังว่าจะได้รับการชี้แจงจากท่านนะคะ