0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 18 ส.ค. 2011, 11:00 น. โดย sweetyroong

    18 ส.ค.วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

    sweetyroong
      18 ส.ค.วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อพ.ศ.2525 ครม.ได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4