0 ตอบกลับ การตอบล่าสุดเกี่ยวกับ 1 ก.ย. 2011, 14:30 น. โดย puhhup2526

    โรงเรียนวัดเขาฝาและชาวบ้าน  ขอความอนุเคราะห์เสาสัญญาณ

    puhhup2526
      เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เสาสัญญาณโทรศัพท์ เรียน  ผู้อำนวยการบริษัทเอไอเอส            ด้วย  โรงเรียนวัดเขาฝา  หมู่ที่ 4  ต.ช่องแค  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์    มีข้าราชการครูและบุคลากรเกียบทั้งหมดใช้สัญญาณโทรศัพท์ของทาง เอ ไอ เอส และได้มีปัญหาไม่มีสัญญาณโทรใช้มาเป็นเวลานานมากแล้วโดยเฉพาะเมื่อเข้าเขตโรงเรียนจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้เลย  ดังนั้น  จึงเป็นอุปสรรในการใช้ชีวิตและการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมาก และทางโรงเรียนเห็นว่าทาง  บริษัท เอ ไอ เอส  มีนโยบายในการที่จะให้สัญญาณของ เอ ไอ เอส ครอบครุมทั่วประเทศไทย          ทางโรงเรียน  จึงคิดว่าหน้าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทาง  บริษัท  เป็นอย่างดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย                                              นางดุษณีย์  ศรีสุขุมาร                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาฝา   ธุรการโรงเรียน 056-6373531